ÉNek ÉNeke

Hang vagyok Istenben, és Isten minden hang bennem.

Az isteni természet Boldogság, Lélek, mely a zenében önMAGunkra emlékeztet. Szent extázis, mely önMAGunkhoz visszaemel, az elme Forrásához irányít, VALÓnkhoz, a tiszta LÉTbe. Az alábbi műveket eme extázis szülte, klasszikus és modern, de VALÓjában időtlen kifejeződései ezek az EGYetlen Boldogságnak, szÉPsÉG-ÉNekei ezek Isten-VALÓnk gyönyörű EGének.

A Boldogság SZÍNfóniája

S ha valaki azt gondolná, jelen korban a Boldogság nincs jelen a zENében, kellő ráhangolódással megérezheti az alábbi zenében is a LÉNY-EGet:

Embertársam, Testvérem az EGYben, ki ezen sorokat olvasod, kívánom Neked, hogy Találd meg MAGodban a te VALÓ, igaz, belsŐ zENédet, amely visszavezet téged az örök Boldogság TEljes EGének üdvössÉGébe!

Tartalom ajánlása

egy-én

Ha azt kérdezed „Ki vagyok én?” azt felelem, hogy a legjobb amit tehetsz, ha ezt a kérdést önmagadban önMAGunknak teszed fel. Kitartó, elmélyült figyelemként rájöhetsz arra, hogy a válasz ott van MAGodban, a mindenek alapját képező Csendben. ÖnMAGadat önMAGadban önMAGunkként felismerve, véget ér minden keresésed. A Csend az ÖrökkéVALÓ LÉTezése.