Kik a Krisztusban lemondtak a test önző, önmagáért, önmagában való gerjedelmeiről a Lélek tiszta, makulátlan, örök örömének a javára, azok múlhatatlan ajándékot kapnak: Isten örökké-VALÓ SZERét az Ő-VALÓ Mennyek országában, hol szívük örökre EGYbeforr egymással AZ EGY MÁSainak, Isten SZERelmének örök, szüntelen, kiapadhatatlan, MAGasztos, Ő-MAGunkban, Ő-MAGától és Ő-MAGában gyönyörűsÉGes, Teljes-EGének kiapadhatatlan, örök Boldogságában.