Nem tudom, Isten tudja. Mi az én életem értelme? Ezt nekem kell tudnom, és éreznem. Élni Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban Istenért és mindenkiért. Tenni azt másokkal, amit velem szeretném, hogy mások tegyenek, és nem tenni másokkal olyat, amit velem sem szeretném, hogy mások tegyenek. Semmivé és senkivé válni Őbenne, egyre kisebbé, jelentéktelenebbé válni emberi énemben, hogy szívemben egyre több és több hely jusson Őneki, a VALÓ cselekvŐnek, az EGYetlennek, mígnem teljesen és véglegesen fel nem oldódhatok a kEGYelem SZERelme által Őbenne. Magamnak semmivé, másokért mindenné válni: Istenben, az Ő dicsŐsEGére.