Aki a testben hisz, a test szerint él. Aki lélekben van, lélek szerint él, és a lélek cselekszik általa a testben. A „test vagyok” hamisságát, a félelmeink tartják életben, aki pedig fél-elemeiben éli életét, az nem lehet EGÉSZsÉGes. Az emberi énem önmagam hitetése, a hamis énem, mely önmagában, önmagától és önmaga által soha sem ismerheti meg a VALÓ EGÉSZsÉGet. Minő gyalázat ez saját emberségemnek, minő káromlás ez saját, emberi énem képzelt, hamis, lopott istenségének?

Aki a betegség, azaz a hamis én állapotait képzeli egészségnek, az soha sem ismerheti meg a valódi egészséget. Aki szabadnak képzeli magát, holott rab, soha nem fogja keresni a szabadulást, saját hamisságai börtönéből. Ha testként tekintek magamra, akkor a hamissággal azonosulok, és bármit fogok tenni, a hamisság képzeteiben, örökké foglya maradok saját hamisságomnak, félelmeimnek, mert nem ismertem meg, a VALÓ EGÉSZsÉGEt. A test nem adhat önmagának egészséget, mert minden amit önmagáról, s a világról képzel, az a bennem létező hamisság továbbteremtődése, kivetülése: világ és valóság néven. Ez a világ már akkor halálra ítéltetett, mielőtt még megszületett volna, mert a hamis én beteges képzeteinek a szülötte, a Sátáné, aki nem ismerte meg az Igazságot, így nem fogadta be, és nem élhet Őbenne. Az ATYA az EGYetlen Igazság, az Út mely az örök Életre vezet. Az ATYA az EGY és EGÉSZ ÉG, melyben a két-s-ÉG semmilyen hamissága sincsen, mert önMAGával, önMAGában és önMAGa által EGY, Teljes, romlatlan, romolhatatlan, örök és Örökké-VALÓ tökéletessége: a Boldogság Óceánjának.

Aki meg akarja ismerni az EGYedül VALÓ EGÉSZsÉGet, az nem kell megismerje előbb az összes létező betegséget, mert hiába is tenné azt, az által továbbra sem fog tudni találkozni, a VALÓ EGÉSZ EGével. Aki a betegségekre figyel, az már maga is benne él a betegségben. Aki a félelmeire figyel, az már maga is fél, rész, rész-EG, s részegségében bele van ragadva fél-elemeibe. Én, az ember maga vagyok a betegség, a félelem, mindaddig, amíg emberségemben magam egészségesnek és legyőzhetetlenek hiszem. A hamis én önámításának az életét élem, a VALÓ örök, EGÉSZ EGének örök SZERe és Boldogsága helyett. Saját elmém ámításait képzelem valóságnak, s ÉGI ATYÁM EGÉSZ EGét távoli, ködös, elérhetetlen elméletnek, képzetnek. Tükörország foglyaként, a hamisság tükröződéseiben keresem saját egészségem, s nem veszem észre, hogy már a tükörkép tükörképének a tükörképeit tartom igaznak, valósnak, mert már nem tudom, merre tévedtem el, hol léptem be tükörországba, s a szabadulás, melyik AJTÓn át vezet? Elhittem, hogy a széles út visz az üdvösségre, sőt, Tükörországot a Mennyek Országának képzelem, s abban lelem hamis üdvösségem. Ki és mi menthet engem eme hamisságból meg, hisz a hamisság a hamisságot nem szüntetheti meg, a sötétség a sötétséget nem világíthatja meg?

Az ÚT saját gyermeksÉGemen át vezet vissza, ATYÁNKban örök gyermeksÉGemhez. Az Ős Gyermek, a feltétel nélküli bizalom felébredése ez ATYÁNK iránt a lelkemben, Isten kEGYelméből és erejéből való emlékezés ez tudatomban, az örök EGÉSZsÉGemre Őbenne. ATYÁnk, önMAGA VALÓ bölcs EGét, a saját hamisságom, saját hamis énem, a kis-értő, a Mennyek Országának kulcsát előlem elrejtő: ŐR-dög hazudta számomra el. De ki ez az én, aki elől a VALÓ ÉN elrejtetett? Ki vagyok én? Mert emberi elmémmel hiába vizsgálom AZt és EZt, csak az elme válaszait kaphatom erre a kérdésre. Nincs igaz válasz az elme képzeteiben, sem az emberi gondolatokban, sem az emberi bölcsességben. Válasz csak a Szív Csendjében, a LÉT örökké ragyogó JELEN-VALÓságában van, AZ a ki VAGYOK, s nem akként, miként emberi testkén s elmeként magam a világra képzelem. A meg-EGÉSZ ÉGIesedés MAGasztos pillanata ez, mikor minden hamisságom lángra kap, és elporlad a Lélek Szent, Örökké-VALÓ tüzében, hogy újra gyermekké válhassak ATYÁnk kiapadhatatlan boldogságának SZERében. A tékozló fiú visszatérése ez, aminek újból és újból meg kell történnie a létezés, és az élet önMAGam ömMAGunk elől elrejtő titokzatos, szent játékának az örömében. Ez a Lélekben VALÓ örök üdvösség: ÜDV ŐS ÉG, IS-TEN BENN!

*******

Az írás élőszóként is meghallgatható:

Powered by RedCircle