ÉN+VAGYOK

ÉN = LÉLEK – ÉLET – LÉT – MAGnyilvánulatlan VALÓsÁG – Ragyogás

VAGYOK = TUDAT – IGAZSÁG – MAGnyilvánult VALÓsÁG – fÉNy, Világ+osság

ÉN+VAGYOK = LÉLEK+TUDAT – lélektudat, a LÉLEK és a TUDAT EGYetlÉNsÉGe

Amikor MindÉN és MindÉNki ÉN VAGYOK, ez MAGunk, a teljes és tökéletes LÉLEK+TUDAT, a Mind+ÉN+s+ÉG, a TeljessÉG.

Amikor megjelenik ennek a hiánya, akkor mindent és mindenkit birtokolni akarok, mert a tudatlanság, a nemtudás fátylába burkolózva már elfeledtem, hogy MindÉN és MindÉNki ÉN MAGunk VAGYOK. Ezen nemtudás, szétdarabolódás, leválás a mindennel és mindenkivel EGY, EGY+ÉN+MAGam tudatáról (az egész részekre bomlása), csak és kizárólag a kettős-ég-ek világában nyilvánulhat meg.

Ekkor megjelenik az enyém, és ebből fakadóan a tiéd, az övé stb., vagyis a birtok és a birtoklás fogalma. Ez a májá, az egó-én, a tudatlanság, az ős bűn, a LÉLEK+TUDATból (az EGYből, az EGYetlÉNből) való kizuhanás, az IS+TE+ÉN nélküli állapot, amiben a „halottak temetik az ő halottaikat”.

Az ÉN látszólag birtokká, a VAGYok birtokolássá változik, egy paradoxonnal élve Isten az egó-én foglyává válik, a LÉLEK+TUDAT pedig ANYAG+TUDATTÁ zuhan alá. Ez az „én a test és az elme vagyok” tudati és lelki állapota az emberben. A valódi ÉN már csak kis „én”-ként, egó-énként van jelen, míg a VAGYOK örökkévalósága már csak a VÁGYOK illuzórikus valótlanságaként tapasztalható, és elindul a hajsza, a vágyak véget nem érő légióinak a kielégítésére.

Ez az egó-én világa, melyben már a fÉNy láthatatlanná válik, és pusztán csak az általa keltett árnyékvilágba révült figyelem tölti ki az emberi létezés tudati és lelki valóságát. Ez az élő-halottság állapota, amikor a sötétséget világosságnak hisszük, és a világosságot sötétségnek. Az Antikrisztus uralma, és uralmának kiteljesedése, a halál mely halált szül, de hamis módon élőnek, elevennek tünteti önmagát fel, lemásolva, meghamisítva az ÉN VAGYOK minden aspektusát és megteremtve az egó-én zárvány-világát, a halál birodalmát, a földi poklot a létezésben.

Azok akik megérzik eme állapot súlyosságát, eme tarthatatlan állapot tapasztalásától ösztönözve kezdik el kutatni az egó-világát leleplező, attól megszabadító igazságot, kezdik el keresni valódi ÉNjüket, IS+TE+ÉN+MAGunkat: a Krisztust. Ez a megszabadulás Útja, mely az Igazság megismerésén át vezeti vissza a Lelket a valódi Életbe, ami MAGunk a LÉTezés.

ÉN VAGYOKaz ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET. Senki sem juthat (vissza) az ATYÁhoz, hanemha ÉN (VAGYOK) általam (által).”

Nem Jézus által, hanem a Jézusban, KRISZTUSkÉNt IS MAGjelÉNt VAGYOK, azaz a KRISZTUS+MAGunk által juthatunk vissza, az egó-én hamis világából való egyéni megszabadulás folyamatában, az eredendő, romlatlan, teljes és tökéletes ÉN VAGYOK, IS+TE+ÉNi VALÓsÁGába.

Ez a LÉLEK+TUDATosság, a Lélektől és Szellemtől, az Élettől és az Igazságtól való újjászületés, az üdvözülés, a felébredés, az üdvös boldogság és békesség, a SZERetet és a SZERelem isteni betetőződése az emberi valóságként alászállott LÉLEK+VALÓságban. A Mennyek Országa ez, ami MAGunkban VAN, s az örök Béke, Boldogság és SZERELMES SZERETET, aki IS+TE+ÉN+MAGunkkÉNt VAGYUNK, MAGunk a makulátlanul ragyogó ÉN, a VAGYOK a ki VAGYOK, AZ ÉN VAGYOK.

Tartalom ajánlása

egy-én

Ha azt kérdezed „Ki vagyok én?” azt felelem, hogy a legjobb amit tehetsz, ha ezt a kérdést önmagadban önMAGunknak teszed fel. Kitartó, elmélyült figyelemként rájöhetsz arra, hogy a válasz ott van MAGodban, a mindenek alapját képező Csendben. ÖnMAGadat önMAGadban önMAGunkként felismerve, véget ér minden keresésed. A Csend az ÖrökkéVALÓ LÉTezése.