AZ ÖNVALÓ kEGYelme – könyvajánló

“A gÚRu, a MesTEr kEGYelme felbecsülhetetlen az egyéni, személyes törekvőnek. Ekkor érthetjük meg, hogy a VALÓ, a testektől függetlenül is örökké és változatlanul ugyanAZ, hogy Jézus Krisztus, Buddha, Sri Ramana Maharsi és Isten összes szentje, végső soron pedig minden Lélek: örökkön örökké él, és ha testben nem is tapasztalhatjuk már egy adott korban a JELEN-LÉTüket, ám EGYetlen igaz VALÓnkként, ÖnVALÓnkként, a kiapadhatatlan és örökké JELEN-VALÓ kEGYelem megnyilvánulásaiként mindennél valóságosabban találkozhatunk velük, Belső Szobánkban, Isten templomában: a Szívünkben. Amint a Szív az Önvaló szÉKhelye, úgy ÖnVALÓnk önMAGát, mint örök Mestert, különböző formákban képes megjeleníteni, mind az úgynevezett belső mind az úgynevezett külső valóságban. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy mindez nem-e ugyanúgy az individuális elme műve-e, nem a káprázat, az érzékcsalódás része, hisz bárki találkozhat így Jézussal, Buddhával vagy egyéb prófétákkal, szentekkel, Istennel? E kérdés nagyon is jogos, és érdemben kell foglalkozzunk vele.”

Ezek a sorok “AZ ÖNVALÓ kEGYelme” című mű előszavából származnak. Örömmel és hálával teli szívvel nyújtom át minden őszinte, VALÓnkban elmélyülni és feloldóin törekvőnek, eme bensőséges megtapasztalások által ihletett rövid könyvet. Aki többet akar a szavaknál, annak természetesen ezeket a gondolatokat is el kell majd engednie, ám a bennük foglalt bizonyság, tanúságtétel, remélhetőleg megerősítése lehet azon szellemi és lelki törekvőknek, akik már rábízták életüket az EGYetlen Mesterre, a gÚRura, az ÖnVALÓra, Istenre, aki örökkön-ürükké ott lakik, minden emberi lény Szívében. A könyv ingyenesen letölthető a transzmEnta kiadó oldalán.

Istenben áldott elmélyülést kívánok, minden olvasónak!

Tartalom ajánlása

egy-én

Ha azt kérdezed „Ki vagyok én?” azt felelem, hogy a legjobb amit tehetsz, ha ezt a kérdést önmagadban önMAGunknak teszed fel. Kitartó, elmélyült figyelemként rájöhetsz arra, hogy a válasz ott van MAGodban, a mindenek alapját képező Csendben. ÖnMAGadat önMAGadban önMAGunkként felismerve, véget ér minden keresésed. A Csend az ÖrökkéVALÓ LÉTezése.