A keresés vÉGe

Tudod miért nem tudja megtalálni az egyéni kereső az EGYetemes Lelket?

Mert ahhoz el kell tűnnie a keresőnek és a keresésnek a Keresettben. A kereséshez ugyanis kettősségre van szükség – keresőre és keresettre – és a kettősség már maga az okozója az elkülönültségnek és az ebből fakadó keresésnek.

A kereső ugyanis MAGa, MAGunk AZ önMAGától elkülönült LÉLEK.

Amikor ennek a legbenső felismerése MAGunkban végbemegy, az elkülönültség felszámolódik, és vége a keresésnek, és az ezzel járó szenvedésnek. Ez a megszabadulás.

A LÉLEK önMAGát önMAGaként mindenben és mindenkiben, mindÉNben és mind-ÉN-KIben újra felismerte. EZ AZ Üdvösség és Boldogság TeljessÉGe.

Ez a májá-valóság nagy, örök, isteni bűvésztrükkje.