Fény és árnyék a TeljessÉGben

Kérdező: Az aranykor várása olyan központi motívuma a jelen kor ezoterikusnak mondott spiritualitásának, mint amilyen a vallások szintjén Krisztus második eljövetelének a folyamatos vizionálása,...

A nem-kettősség lÉNyEGe

A nem-kettősség (nem két Ő-ség) lényegét fogalmakban tükrözve, az alábbiakban közelíthetjük meg: 1. Csak az EGYetlen ÉN VAN, és ÉN-MAGom EZ az EGYetlen ÉN...