A létezés Forrása, a létezés közÉP-PONTja, a létezés MAGva, lényege és Örökké-VALÓ igazsága, az a teljes és tökéletes boldogság, EZ ISTEN. Ebben a Boldogságban jelenik meg minden… Eme élő elmélkedés a vagy-vagy, az is-is és a neti-neti, magyarul a “nem ez – nem ez” szerepének fontosságáról szól, a Lét örök Boldogságát, a megnyilvánult létezésben elérni vágyó emberi tudatok számára.

Powered by RedCircle