Gondolatok az Isten elleni lázadásról, amit ma az emberiség többsége “fejlődésnek és haladásnak” nevez. Hogyan láthatjuk meg a tévhiteinket, hogyan szabadulhatunk meg a lázadásunk következményeitől és juthatunk ki az emberi ÁL-Praradicsomból, a mi teremtő Atyánk, Isten kEGYelme segítségével? Hogyan szabadulhatunk meg attól a lázadó lelkiállapottól, amely tudattalanul vagy tudatosan folyamatosan vádolja a bűn következményei miatt saját Teremtőnket, benne maradva ezáltal a halál állapotában? Miként válhatunk újra EGGYé lélekben és tudatban a mi Atyánkkal, Teremt-Őnkkel, Jézus Krisztus által, az Isten Lelke által kapott lelki látás és értelembéli megértés által?

Powered by RedCircle