A FÉL-elemben élő tudat, nem EGÉSZ, és nincs EGYségben Istennel. A félelmeinktől azonban a saját elménk nem tud megszabadítani bennünket újabb és újabb gondolatokkal, hisz pont azok gerjesztik félelmeinket. Az elme képes bebizonyítani valamit, majd annak az ellenkezőjét is. Ez az emberi gondolkodás relativitásának örök csapdája és törvényszerűsége.

Hogyan juthatunk hát a saját elménket meghaladó Isteni Igazság felismerésére? Amit már nem az emberi elme, hanem Isten Szent Lelke mutat majd nekünk meg? Ehhez kell Istenhez fordulni, mert az Isten előtt megalázkodó emberi elme, Isten által visszatérhet saját forrásába, Istenbe. Akkor a Lélek vezethet bennünket, Isten Lelke, és az elme lassanként megszabadul a félelmektől, mert Isten megmutatja nekünk, hogy honnan fakadnak azok, minek az eredményeképpen. A Tökéletesség, a tökéletes ÉG előtt megalázkodni, az egyedüli út, amely Isten Igazságára vezet.

Az igazi betegség mindenkoron az, amely folyamatosan újratermelődik az emberi elméket uraló félelmek segítségével. Krisztusban minden napunkat úgy kellene éljük, mintha az az utolsó lenne. Csak az életféltéstől megszabadult ember lehet valóban szabad Istenben, és ettől a mély FÉL-elemtől csak is Isten szabadíthat meg, tehet önmagával újra EGÉSSZÉ, EGÉSZségessé bennünket lélekben és testben. Krisztus ennek az útját és módját mutatta be nekünk, egy tökéletes Isten-Emberi életben. Azt kell követnünk, amit Ő mutatott be, nem pedig azt, amit emberi elmék okoskodnak ki, saját magunk és mások elveszejtésére.

A világunkban lévő káosz nem Isten büntetése, hanem a helytelenül felhasznált emberi szabad akaratok következménye, melyet az Isten Bölcsességétől eltávolodott emberi elme szül a világba, egyre torzabb emberi elképzelések formájában és képében. Ettől kell eltávolodjunk, és visszaforduljunk az Élet Forrásához: Istenhez. Ez Krisztus fenséges tanításának és életpéldájának a követése által lehetséges. Valódi, igaz megtisztulást csak Isten Igazsága adhat lelkünknek, minden más csak kenőcs, fájdalomcsillapító, lelki és szellemi értelemben, ami csak a problémák megoldását odázzák el. A legfájdalmasabb pedig az én emberi gyengeségeimmel, személyes hitványságaimmal, tévképzeteimmel, tudatlanul és tudatosan elkövetett vétkeimmel való szembesülés. De ez az ama keskeny út, ami egyedül az Életre vezet. Másként „Vak vezet világtalant, s mindketten gödörbe esnek.” Ez az, amikor az Isteni VALÓtól elszakadt, egyéni, emberi elme mondja meg az emberi elmének, hogy mi a helyes, s nem halljuk meg a Lélek szavát Szívünkben, mert elvakított saját nemtudásunk hamis, pusztító „bölcsessége”. „Gyümölcséről ismeritek meg a fát.

Forduljunk hát a legnagyobb, legmélyebb, legőszintébb bizalommal, és alázatos szívvel Krisztushoz, mer Ő az Út, az Igazság és az Élet, s csak általa juthatunk Mennyei Atyánk dicsőséges színének látására, már itt a Földön, az Ő kEGYelme segítségéve. A Szeretet Lelkében pedig kialszanak az emberi félelmek, melyeket az Istentől elszakadt, önmaga bölcsességeibe zárult emberi elme teremt újra és újra meg. Ezért fontos, hogy Isten Lelke vezessen bennünket, mert nála nagyobb Intelligencia, nem létezik. Ő minden Intelligencia Teljessége, mely valóban megszabadít bennünket saját félelmeink, tévhiteink börtönéből, és elvezethet minket, a minden emberi KÉPzeletet felülmúló üdvösségre, az EGY végtelen SZERébe.