Az idők jeleit kutatva és a „világ végét” várva, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy Krisztus mit is mondott a Mennyek országával kapcsolatban. Ez a rövid elmélkedés szervesen kapcsolódik az „Üzenet a Lélektől léleknek” c. hangjegyzethez, melyben megvilágításra kerül, hogy miért is előbbre való a világ valóságának a kutatása és értelmezése helyett, a befelé való fordulás, a „belső szobában” való tartózkodás, és őszinte, Istenben való elmélyülés a Krisztusi tanítás és üzenet fényében.

„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.”

Powered by RedCircle