Puritán Szájbersarok

A figyelem fEGYelme, az ÉN-VALÓ kEGYelme

A halál mint győzelem

A spirituális harc hasonló ahhoz, mint amikor a békéért fegyvert fogunk. Amíg az ellenséget nem magunkban találjuk meg, addig a keresztre mást akarunk küldeni. A megváltás azonban akkor következik be: amikor magunk megyünk fel a keresztre. Ami halál az emberi Tovább olvasom

Elhiszed-e?

Lépcsőfokok az üdvösséghez

Szól ez minden őszinte igazságkeresőnek, Istent és az Ő EGÉSZsÉGét, békéjét, boldogságát szomjazó léleknek. Nem egy hittérítő, hanem egy Isten végtelen kEGYelméről tatúságot tevő lélek gondolatai ezek. Senkit semmire sem köteleznek, s a bennük lévő megtapasztalások, Isten Tovább olvasom

Ki vagyok én?

Aki a testben hisz, a test szerint él. Aki lélekben van, lélek szerint él, és a lélek cselekszik általa a testben. A „test vagyok” hamisságát, a félelmeink tartják életben, aki pedig fél-elemeiben éli életét, az nem lehet EGÉSZsÉGes. Az emberi … Tovább olvasom

A patakban ülő ember

Hogy lehet meghatározni az EGÉSZsÉGet, egy teljesen beteg világban, amiben a betegség a mércéje az egészségnek, vagyis minél kevésbé vagy beteg, annál inkább tűnsz egészségesnek? Nem ellentmondás az, hogy mindennemű ismeret ellenére, egyre több a betegség és a beteg a … Tovább olvasom

Fel-TÁM-adás

A JELEN-VALÓság ko(ó)rtalan EGÉSZsÉGe

Amit tám-adsz, azt erősíted. Ennek a megértése önmagában nem elég a megszabaduláshoz, mert ameddig érzéseink, érzelmeink, indulataink belevisznek bármilyen „oldal” nézetei mentén való gondolkodásba és cselekvésbe, addig nem válhatunk szabaddá. Ameddig kardoskodunk valami mellett, vagy … Tovább olvasom

ÉLŐ SZÓ – Puritán podcast

Gondolatok, elmélkedések, elmélyülések spontán hangjegyzetei:

Powered by RedCircleTovább olvasom

Nagycsütörtök

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Jn. 4, 18

Eme örök krisztusi igazság, és Dsida Jenő “Nagycsütörtök” című, isteni ihletettségű … Tovább olvasom

A kis értés – önVALLÓ MÁS

Az én emberi egóm, egész életemben a hamisságon épült, azon a hamisságon, ami a kis értés által jött létre…” Őszinte önvallomás arról, amit emberként meglátni magamban sohasem szerettem volna. A megszabadulás azonban MÁSként nem lehetséges. Csak azoknak szól, … Tovább olvasom

A Boldogság, ÉN-VALÓnk vÍZe

“ÉN-VALÓnk, soha semmitől sincs elkülönülve. Ameddig megpróbáljuk elképzelni az ÉN-VALÓt, avagy IS-TENt, addig nem érhetjük önMAGunkban el. Az ÉN-VALÓ olyan, mint a víz a halnak. Benne van, de nem tudatos arra.” Gondolatfolyam a minden létezés, megnyilvánulás alapját és LÉNY-EGét JELENtŐ, … Tovább olvasom

Nem ez, nem ez

A létezés Forrása, a létezés közÉP-PONTja, a létezés MAGva, lényege és Örökké-VALÓ igazsága, az a teljes és tökéletes boldogság, EZ ISTEN. Ebben a Boldogságban jelenik meg minden… Eme élő elmélkedés a vagy-vagy, az is-is és a neti-neti, magyarul a … Tovább olvasom

1 / 6 oldal

(c) 2010-2021 Puritán Szájbersarok
Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén