A mi emberi valóságunk mögött lévő EGY és EGYetlen VALÓ, ami igaz természetünk, a mi igaz lényegünk: Isten. Azonban semmit sem ér, ha kijelentem, hogy „Istenek vagytok”, mert ez csak az emberi énnek lehet olyan hízelgő, megtévesztő információ, ami nem valódi tudás, csak annak képzete. A valódi tudás, LELKI ISMERET belső, közvetlen megtapasztalásból fakad, nem pusztán hallomásból, az elme elméleteiből.

A szavak mégsem fölöslegesek. Isten Lelke által ugyanis hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne, ÉN-VALÓnk kEGYelméből és kEGYelmével saját, igaz, eredendően tökéletes, természeten túli természetünkre ébredhessünk, Isten Lelkében, Isten Szívében. Jézus Krisztus örök példája annak, hogy emberségünk megüresítésében az Atya miként töltheti be a mi tudatunkat, lelkünket, s kerülhetünk általa vissza, az Atyai Ház örök békéjébe, üdvösségébe, boldogságába és teljességébe.

Powered by RedCircle