Lépcsőfokok az üdvösséghez

Szól ez minden őszinte igazságkeresőnek, Istent és az Ő EGÉSZsÉGét, békéjét, boldogságát szomjazó léleknek. Nem egy hittérítő, hanem egy Isten végtelen kEGYelméről tatúságot tevő lélek gondolatai ezek. Senkit semmire sem köteleznek, s a bennük lévő megtapasztalások, Isten örök mércéjén kell megmérettessenek mindazok számára, akik az Ő Lelke által hasonló megértésre juthatnak el. Nem ezen töredékes, emberi szavak és gondolatok által, hanem az Ő kiapadhatatlan SZERetetében és kEGYelmében. Az alábbi kérdő és felszólító mód, eredendően nem számonkérő és nem ítélkező, senkire nézve sem. Az Ő Lelke vezessen mindenkit, ennek olvasása közben!

Elhiszed-e, hogy Isten képes közvetítők nélkül, személyesen szólni hozzád?

Elhiszed-e, hogy az Ő hangját minden kétséget kizáróan képes minden, az Ő igazságát szomjazó és kereső lélek meghallani?

Elhiszed-e, hogy Isten hangja nem más, mint a kondicionálatlan lelkiismereted Őbenne, Őáltala és Ővele EGY, minden képzeteidtől, emberi fél-elemeidtől megtisztult hangja?

Elhiszed-e hogy a Lélek valódi ismeretére, ami a VALÓdi LELKI ISMERET ISTENRŐL, ISTEN-BENN, EGYedül és kizárólag csak Ő képes elvezetni?

Elhiszed-e, hogy amikor Ő lehajol hozzád, meghallva a te kiáltásodat, fohászodat, könyörgésed, akkor az Ő hangját minden kétséget kizáróan, tisztán és félreérthetetlenül, hallani lehet a szívedben?

Elhiszed-e, hogy a Lélek, Isten Igaz természete, VALÓja és VALÓsága, és Ő ott lakik minden emberi szívben, csak őszintén hozzá kell forduljunk, hogy eme őszinte odafordulásban Ő elkezdhesse megtisztítani a mi elménket és a szívünket, azon félelemeinktől, melyek által nem hallhatjuk és nem érezhetjük az Ő hangját, az Ő VALÓságát, atyai SZERét a mi lelkünkben?

Elhiszed-e, hogy az emberi lélek Isten Lelkével eredendően EGY, csak a mi emberi énünk, saját emberinek nevezett identitásunk, képzeteink, gondolataink, érzeteink, érzelmeink, tévhiteink azok, melyek elválasztanak Tőle?

Elhiszed-e, hogy a lelkünket mardosó kételyektől, kétségektől, félelmektől, a szívünket pusztító érzésektől, érzelmektől és az elménket szennyező gondolatoktól, képzetektől EGYedül Ő képes csak minket megszabadítani?

Elhiszed-e, hogy ehhez nincs szükség köz-vetítőkre, mert ez CSAK ISTEN és saját emberséged belső szobájában történhet meg?

Elhiszed-e, hogy ez csak a saját emberi valóságunkat, Isten Lelke, Isten bölcsességének a fénye által való szembesítő, feltáró, megtisztító, mindezektől megváltó isteni erejével történhet meg?

Elhiszed-e, hogy EGYedül Ő a VALÓ Gyógyító, akinek nincs szüksége semmilyen emberi közvetítőkre sem ahhoz, hogy Általa, Ővele és Őbenne EGÉSZsÉGessé tegye emberségedet, úgy amint semmilyen emberi tudomány, semmilyen emberi bölcsesség arra nem képes, és soha nem is lehet?

Elhiszed-e, hogy Isten a VALÓdi GYÓGY-SZER, a lélek EGYetlen igaz, megEGÉSZsÉGesítő SZERe?

Elhiszed-e, hogy saját, valódi betegségedet, betegségeidet nem Ő adta neked, hanem azok a Tőle való elszakítottságod lélekállapotának, és saját tévelygésedben, emberi tudatlanságodban létrejött, emberi félelmeidnek a következményei?

Elhiszed-e, hogy Isten senkire sem küld semmilyen büntetést sem, hanem a saját tudatlanságunk, a saját hitetlenségünk, a saját vakságunk, a saját tévelygésünk és a saját félelmeink azok, melyek megbetegítik a tudatunkat, az elménket és a lelkünket, majd végül a testünket?

Elhiszed-e, hogy a szívünkben lakó félelmeink, ember és Isten ellen fordító érzéseink már önmagukban betegségben tartanak minket, melyeket sokszor csak akkor veszünk észre, mikor a fizikai testünk is beteggé lett?

Elhiszed-e, hogy Isten egy tökéletes világot teremtett, melynek nem részei a ma ismert betegségek, ezek pusztán a Paradicsomból való kiűzetésünk által, azaz saját emberi tudatlanságunk, saját félelmeink, istentelen gondolataink, érzéseink, és érzelmeink által létezhetnek, betegíthetnek meg minket?

Elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus azáltal, hogy legyőzte az emberi elmét és testet, a halált, annak az útját mutatta meg, hogy Istenben, az Ő ATYJÁBAN, a MI ATYÁNKBAN bízva, Őbenne híve, mindez Őáltala, Ővele és az Ő kEGYelmében a mi számunkra is lehetséges?

Elhiszed-e, hogy az ember a testet öltött Lélek, s a mi valódi életünk nem a test, hanem a Lélek léte Őáltala, Ővele és Őbenne?

Elhiszed-e, hogy a valódi megváltást csak Ő adhatja meg, közvetlenül és személyesen neked, hogy Általa a saját emberségeddel való Ő-szinte, őszinte szembesítésben és szembesülésben megtisztulhass Őbenne, s ez által megszabadulva a saját félelmeidtől, az Ő hangját követve, az Örök Igazság és az Örök Élet Útján járhatsz te is Őbenne?

Elhiszed-e, hogy csak az Ő SZERetetében válhatunk teljessé Őbenne, és ez a SZERetet VALÓban kiűzi a lelkünkből saját emberi fél-elemeinket, ezáltal EGÉSZsÉGessé tesz újra bennünket?

Elhiszed-e, hogy az Ő VALÓ Országa és Igazsága meghaladja az emberi elmét, és az emberi okosságot és bölcsességet, ezért nem a gondolatokban, nem bölcseletekben, nem az emberi tudományokban, hanem közvetlenül az emberi szívben tárulkozhat számunkra Őbenne ás Őáltala, az Ő kEGYelmével fel?

Elhiszed-e, hogy ahhoz, hogy megszabadulhass, nincs szükséged sem ezen gondolatokra, sem semmilyen emberi okosságra, bölcseletre és tudományra, CSAK az Ő kiapadhatatlan kEGYelmére, szeretetére és bölcsességére?

Elhiszed-e, hogy Őáltala minden lehetséges a lelked gyógyulására, és minden a javadra válik, ami a te lelked VALÓ üdvére szolgál Őáltala és Őbenne?

HA bármit is ezekből el tudsz fogadni, akkor csak egy mustármagnyi hited legyen, és bízd Őrá feltétel nélkül a te szívedet, a te elmédet, a te teljes emberségedet, és csak figyelj. Keresd a csendet a szívedben, hogy végre az Ő hangját hallhasd meg, és ne a te saját elméd gondolatit, emberi szíved érzéseit, kétségeit és félelemeidet. Isten érintése félreérthetetlen, senkitől sem kell megerősítést kapj, amikor ez az Ő kEGYelméből megtörténik benned. Imádkozz, könyörögj, kérj, zörgess és megnyittatik! Ereszd el saját emberi elképzeléseid, ne ragaszkodj semmihez sem. Még a saját emberi életedhez sem!

Mert ha meg akarod tartani azt, akkor elveszíted, ha azonban elveszíted azt Őérte az Örömhírért, azaz az Üdvösségért, akkor Őbenne örök életet nyersz! Mi a legnagyobb félelem benned? Talán az, hogy elveszítheted az életed, s vele mindent, mi ehhez a földi létezéshez köt? Bízz benne! Ne félj, mert a félelmeid a legrosszabb tanácsadói a te szívednek. A valódi félelmeidtől pedig ember, és emberi bölcsesség sohasem szabadíthat meg, csakis az Ő isteni kEGYelme és kiapadhatatlan SZERetete! Tedd le minden terhed Őelébe, bízz mindennél jobban Őbenne, és maradj CSEND-benn!

Krisztus Lelke, az Ő SZERetete és megvilágosító fényessége ragyogjon fel a Te szívedben, hogy eloszlassa lelkedben, szívedben minden kételyedet. „Legyetek olyanok, mint a gyermekek…” Feltétel nélküli, gyermeki bizalommal fordulj ATYÁNKHOZ, mert csak az mehet be az Ő Országába, aki lélekben, az Ő Lelkében, az Igazság, a SZER ETETŐ Lelkében, az Ő kEGYelme által: Őbenne újra gyermekké, Isten Gyermekévé lett. Kívánom Neked, ki ezt olvasod, hogy az én emberi szavaim váljanak semmivé, és az Örök Élet igéi váljanak MINDENné a te tudatodban és lelkedben, hogy Ő lehessen az EGYetlen Igaz Ura a te elmédnek és szívednek. Hogy Általa megismerhesd az Ő Igáját és Igazságát, melynek terhe könnyű, és édes.

Krisztus örök fényessége, és ATYÁNK kiapadhatatlan, gyógyító, megEGÉSZsÉGesítő, üdvözít-Ő SZERETETE ragyogjon a te lelkedben!

*******

Az írás élőszóként is meghallgatható:

Powered by RedCircle