A szolipszizmus zsákutcája

Az alábbiakban egy személyes levelezés összefüggő részleteit osztom meg minden kedves érdeklődővel. Ennek azért tulajdonítok nagy jelentőséget, mert ezen keresztül nagyon lényegre törően kifejtésre került azon, szolipszizmussal kapcsolatos álláspont, amelynek ismerete nélkül sokan zsákutcába, szellemi és spirituális értelembe vett fekete lyukba kerülhetnek, amelyből nem könnyű, vagy egyeseknek egyenesen lehetetlennek tűnik kikecmeregni. Ezen az oldalon – miként a könyveimben is kifejtésre került tartalmakban – soha nem szolipszisztikus, hanem azt teljességében, és minden tekintetben meghaladó, annak felette álló, így annak spirituális értelemben téves individualizmusát meghaladó, elvető, elutasító értelmezésben kerültek kifejtésre a lét végső forrására irányuló tézisek, paradoxonok. Az alábbiakban olvasható termékeny és tömör gondolatcsere ezért valójában az ősi,

…tovább »

A Kali Yuga Apokalipszise

avagy a szűk ösvény, ami a tű fokán át vezet

 

Az alábbi gondolatok egy levélváltás eredményeképpen születtek. Esszenciális dolgok lettek megfogalmazva benne a jelenkori vallási, spirituális tendenciákra vonatkozóan, valamint a Kali Yuga alászálló ágában észlehető tudati-szellemi folyamatok mechanizmusaival és a jelenleg észlelhető stádiumával kapcsolatban. Azoknak ajánlott, akik már tudják, a feltámadást szükségszerűen a hálál előzi meg. A jelenlegi korszakban ugyanis burjánzanak azon ál- és paraspirituális utak és nézetek, melyek azt hirdetik, hogy az emberi nem egésze – akaratától és egyéni sorsától függetlenül – valamiféle kozmikusan vezérelt tudati automatizmusok következtében már belépett az új „Aranykorba”.

…tovább »

Levél MAGomtól MAGamnak

Kedves Jocó!

Amikor az alábbi gondolatokat az utolsó írásaid olvasva most a napokban leírtam, és már kérdő címekkel is elláttam, nem állhatom meg, hogy ne ismertessem meg Veled is. Kérlek, hogy mint ahogyan küldöm, fogadd szívbéli szeretettel, és ha valahol esetleg hibádzik, javítsd, ki és használd egész-séggel.

MAGad is pont ugyanolyan (megfigyelő) szem-pont vagy, mint MAGam is vagyok, és ezért a “szemet” illetően is EGY SZEMponton, és ugyanakkor EGY SZEMpontban, de ennek az egész SZEMnek is szemlélésében is vagyunk?

Vajon kitől-mitől is van, hogy mindent (még tehát IS-TEN-t és TEN-MAGunkat is) pontosan (is) meg akarunk határozni,

…tovább »