A Sötétség tündöklése – könyvajánló

„A Sötétség tündöklése” című metafizikai elmélkedés-gyűjteményt a vaskori valóság ihlette. „Soha nem volt szándékomban könyveket írni, a sors vezette végig a tollam. Korunk harsogó, zűrzavaros, túlnyüzsgéses és agyonkommunikált világában pedig egyre nehezebb a mélyebb értelmű szellemi tartalmak eljuttatása az azt befogadni vágyó elmékhez. Aminek azonban meg kell születnie, az akkor is meg fog születni erre a világra, ha nagy a kockázata annak, hogy esetlegesen nem lehet mások, csak a létrehozója kedvére. De bármilyen mű is szülessen egy alkotó ember által, őszinte és szabad csak akkor lehet, amikor már nincs szüksége általa semmilyen önámításra.” – vallja a Szerző.

…tovább »

Krisztus és Antikrisztus

A „Krisztus és Antikrisztus” című metafizikai értekezés a kozmikus körforgás egyre gyorsuló időfolyamában élő, önMAGuk és létük örök, változatlan forrását kutató tudatoknak szóló üzenet. Azoknak a figyelmébe ajánlom, akik már ráhangolódtak az általam közreadott szellemi tartalmakra, és azon sajátos fogalomkészletre, melyet az ezt megelőző művekben is használva, tisztázni igyekeztem. „Az ébredés metafizikája”, és a „Reductio ad Absolutum című művek folytatása ez, így a teljesebb érthetőség végett ezek ismerete szükséges. Jelen mű középpontjában az időnek, mint tudati koordinátának a problematikája áll,

…tovább »

Az ébredés metafizikája – ajanló

/FRISSÍTÉS 2016-12-19/ Elnyerte végső formáját „Az ébredés metafizikája” az „EGY és EGYetlen” című könyv folytatása. Végleges, tartalmilag lezárt, a jövőben már nem bővülő kiadvány. Miért tettük elérhetővé elektronikus változatban a világhálón? Egy erős belső késztetés, szellemi sugallat hatására, mely az intuitív valóság szféráiból származik. Az egyre gyorsuló időspirál a jelen korban – meglátásunk szerint – nem teszi lehetővé, hogy a feltárt szellemi tartalmakat magunknak tartsuk meg. Ez a rövid kiadvány a “Puritán Szájbersarok” oldalán már megjelent, ugyanakkor több, még sehol nem publikált írást is magában foglal.

…tovább »

EGY és EGYetlen – könyvajánló

Örömmel értesítem minden tisztelt Olvasómat, hogy elkészült „EGY és EGYetlen” című könyvem. A könyv 2015-2016 közötti időszakban született írásaim gyűjteménye, melyek ilyen formában még nem láttak napvilágot. A kiadvány jelenleg csak és kizárólag elektronikus formában elérhető, nincs tervbe véve a nyomdai megjelentetése, aminek több oka is van. Egyrészt kímélni szeretném a még megmaradt erdeinket, másrészt jelen felgyorsult és egyre vészesebben gyorsuló világunkban, az információ áramlása az internet segítségével az írott művek publikációját szinte a másodperc törtrészére redukálta, így úgy döntöttem, kizárólag ezen utóbbi lehetőséggel élek. A könyv jelenlegi formája ugyanakkor tökéletesen alkalmas egyéni kívánalom esetén bárki számára,

…tovább »

Puritán Szájbersarok 2010-2015

A Puritán Szájbersarok öt évének szűrete az alábbi három könyv. A “Végtelen EGY“, az “Egy bolond bölcselete” és “AZ ELMén TÚL” című kiadványok magukban foglalják a blogon megjelent írások koncentrátumát. A “transzmEnta kiadó” oldalán mind elektronikus, mind nyomtatott formátumban hozzáférhetőek, ameddig a készlet tart.

…tovább »

Egy könyv születése

Megjelent „Végtelen EGY” címmel az utóbbi négy év írásaiból készült válogatás könyvem. A Puritán Szájbersarok hűséges olvasói már találkozhattak a könyv tartalmaival, ezért a benne foglalt gondolatok számukra nem lesznek idegenek. A könyv azonban több mint írások gyűjteménye, egy sajátos, egyedi belső tudati út stációinak a lenyomata, melynek fejezeteit az Élet, a Sors írta. A könyv elektronikus formátumban és nyomtatásban is elérhető, az e-könyv pedig teljesen ingyenesen letölthető a „tarnszmEnta kiadó” oldalán. Ezúttal szeretnék szívből jövő köszönetet mondani mind-én-Kinek, aki eme út sajátos lépcsőin velem tartott, inspirált, kritikát fogalmazott meg,

…tovább »

AZ ELMén TÚL

Kedves Olvasóim! Elérkeztem ahhoz a pillanathoz, amire már rég készültem – félig tudatosan félig tudattalanul – de aminek a megvalósulását mindeddig nem tartottam sem fontosnak, sem elérkezettnek. Megjelentettem egy könyvet, amiről soha nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz.

Egyetlen a blogon található írásom sem található benne, és igazság szerint olyan hirtelen és kristálytisztán villant be az egész könyvnek az ötlete egy csillagfényes, kellemes nyári estén, hogy magam is meglepődtem rajta. A megvalósulás pedig követte az ötletet. A könyv egy nagy, békés, boldog mosoly és egy felszabadult, szívből jövő nevetés ötvözete. De mi más is lehetne, ami az elmén túli csendben történhet?

…tovább »