Végtelen SZERelem

A vágy ébredése.

Az isteni ŐS-Tudat a Teljesség. Minden létező és nemlétező a Teljesség része. A legnagyobb titkok egyike: ha a Forrás maga a Teljesség, az Abszolútum, a Meghaladhatatlan, mely nem rendelkezik hiánnyal, hiányossággal, akkor mi az a belső motívum, amely a hiányt nem tapasztaló Örökkévalót arra készteti, hogy teremtésben nyilvánuljon meg? Mi a mozgatórugója a valóság teremtésének, teremtődésének, létrejöttének?

A vágy kulcsfontosságú a Teremtés megértését illetőleg. A vágynak tárgya kell legyen, valamire irányulnia kell. A vágy ugyanakkor hiányt is jelenthet, hiszen vágy csak arra irányulhat, ami nincs, ami beteljesületlen. Amint a vágy tárgya megvalósul,

…tovább »

Elme és Tudat

Ha az emberi lény valóságát igyekszünk feltárni, előbb utóbb beleütközünk az elme és a tudat fogalmába. A mai korban rengeteg kísérlet született az elme és a tudat meghatározására, ám a mi vizsgálódásunk tárgya szempontjából ezek teljességgel használhatatlanok, mivel sem a vallási sem a tudományos értelmezések nem tartalmazzák azt a szemléleti lehetőséget, melyben tágabb összefüggések megértése válhat lehetővé. Ezért sajátos módon először is megkísérlem a két fogalom minél pontosabb meghatározását, mely nélkül továbblépni lehetetlen. A hétköznapi életben a legtöbb esetben mind az elme, mind a tudat fogalmait úgy használjuk, hogy valójában csak homályos sejtéseink vannak azzal kapcsolatban, hogy beszélgető partnerünk mit is ért rajta.

…tovább »

AZ ELMén TÚL

Kedves Olvasóim! Elérkeztem ahhoz a pillanathoz, amire már rég készültem – félig tudatosan félig tudattalanul – de aminek a megvalósulását mindeddig nem tartottam sem fontosnak, sem elérkezettnek. Megjelentettem egy könyvet, amiről soha nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz.

Egyetlen a blogon található írásom sem található benne, és igazság szerint olyan hirtelen és kristálytisztán villant be az egész könyvnek az ötlete egy csillagfényes, kellemes nyári estén, hogy magam is meglepődtem rajta. A megvalósulás pedig követte az ötletet. A könyv egy nagy, békés, boldog mosoly és egy felszabadult, szívből jövő nevetés ötvözete. De mi más is lehetne, ami az elmén túli csendben történhet?

…tovább »

A Semmi álma

A semMI és a MInden EGY.
Semmi VAN. A Minden – álom.
Minden VAN. A Semmi – valóság.
Az álom mindaddig valóság, ameddig az azt álmodó fel nem ébred.
A valóság mindaddig álom, ameddig az ébren lévő el nem szenderül.
Az álom a tudatban valóságra ébred.
A valóság a tudatban álomba szenderül.
Az álom valóság és a valóság álom.

A valóság és az álom EGYaránt a tudatban létező érzékcsalódás (illúzió).
A teremtés az, amikor a tudat saját álmában valóságnak képzeli az álmot.
A teremtés annyira valóságos, amennyire a tudat valósnak érzékeli az álmot.

…tovább »

Istenember

Az emberi tudat útja az anyagtudattól tart a tiszta szellemtudatig. Ez a vertikális síkja a tudat mozgását szemléltető keresztnek. A kereszt horizontális szára az a tudati sík, amiben éppen az aktuális megéléseinket, megtapasztalásainkat megszerezzük. Minden ilyen sík önmagában is végtelen, de bármilyen irányba is indulunk el egy-egy adott tudati síkon, ahhoz, hogy az így megszerzett megéléseink, megtapasztalásaink birtokába jutva, azokat összegezve egy magasabb tudati síkra juthassunk, mindenképpen vissza kell érjünk a kereszt középpontjában – MAGunkba – ahol a tudat horizontális és vertikális síkja metszi, keresztezi egymást. Mikor egy adott tudati síkon megszereztük a számunkra szükséges megtapasztalásokat, megéléseket, akkor vissza kell jussunk a középpontba,

…tovább »

Az EGY

Megjegyzés: Az alábbi írásban a fenti modellnek az EGYre vonatkozó általános részét vázolom fel a teljesség igénye nélkül. A jelenkori paradigmán belüli valóságunkat, melyet a modellben próbáltam meg ábrázolni most nem fejtem ki, de amennyiben van igény és kérdés szívesen elmagyarázom, illetve lehetséges, hogy egy következő írás része lesz. Kíváncsi vagyok ugyanakkor arra, hogy mindenféle magyarázat nélkül, ki mit lát meg a fenti absztrakcióban.

_________

Az EGY

Bevezető

Írásaimban többször használom az EGY, az Isten, a valóság, Szellem, Anyag, újabban pedig a beavatás,

…tovább »

Meztelenség

Levél a Föld Láthatatlan Fejedelméhez

Elrejtőztél azon díszletek mögé, melyeket több ezer éven keresztül alkottál meg eleven emberek testéből, lelkéből, véréből és életerejéből. Intelligenciád folytán használni tudtál mindent, amit az anyagi világ felkínált, hogy segítségével káprázattá váljon a valóság és a káprázat váljon valósággá benne. Igyekeztél minden nyomát eltüntetni annak, amit és ahogyan tettél és teszel, és igyekeztél mindent és mindenkit elpusztítani aki rád vonhatja a tudattalanul alvó tömegek figyelmét. A létedet is letagadtad azzal, hogy elérted, hogy bárki aki rád irányíthatná tetteiden keresztül a figyelmet, azt őrültnek, fantazmának, vagy egyszerűen összeesküvés elmélet-gyártónak bélyegezed rejtett hatalmad ellenében.

…tovább »

A kereszt – az Örökkévaló iránytűje

Bevezető

Egy kultúra annál magasabb rendű, annál fejlettebb és tökéletesebb, minél kevesebb tárgyi emléket hagy maga után az időben. Alapvetően két szemlélet létezik jelenleg a kultúrák megítélésében. A jelenlegi, domináns, evolucionista felfogású kultúraszemlélet azt állítja, hogy a jelen kor kultúrája egy evolúciós folyamat következménye, és a kezdetleges, primitívnek nyilvánított kultúrákat fokozatosan váltották fel a történelemben az egyre fejlettebb, egymás tudásanyagaira épülő kultúrák a történelem lineáris menetében. Ebben az írásban nagy vonalakban szeretném bemutatni azt, hogy miért teljesen torz és hazug ez a szemlélet, mely jelenleg hivatalosan uralja az emberiség tudatának döntő részét, és hogy hogyan vezetett ez a szemlélet a mai,

…tovább »

Az ŐS-TUDAT

Ahol a Semmi nincs, a Minden van, és ahol a Semmi van és a Minden nincs
Túl a kettes számrendszerben gondolkodó, absztrakciót végző emberi elme határain
Ott van az abszolút SZABADSÁG és a SZERETET.

A Szabadság és a Szeretet magában foglalja a Semmiséget (Semmi)
A Semmiség (Semmi) magában foglalja a Mindenséget (Világegyetem)
A Mindenségben benne van A Lét.

A Létben megnyilvánul az Élet, szünet nélküli Mozgásban, dinamikában. Az Élet a Lét AKARATA.
A Lét tudatosul – a Tudat létesül
Az ANYAG és a SZELLEM két pólusa, megnyilvánulása az ŐS-TUDATnak
A Szellem megtestesül ANYAgként – Az ANYAG visszalelkesül a Szellemmé
A Tudat –

…tovább »

Mi a magyar?

Gondolatok a nemzetről a tudatosság fényében

Ahogy minden fajnak megvan a szerepe a teremtésben, és ez a szerep egyedi értéket képvisel, úgy minden nemzetnek is megvan a szerepe abban a sokszínűségben, melyet a bolygónkon tapasztalhatunk meg. Mindegyik egy-egy sajátos ÍZt, egy egy sajátos megélést, nézőpontot képvisel az EGYségben. A magyar az én megélésemben is egy lélekminőséget jelent, mely semmiképp nem MÁS nemzetek ellen határozható meg. Hanem önmagában ugyanúgy érték, mint bármely más nemzet, mások mellett, akár egy szép virág a viruló réten.

A ma olyan divatos, hivatalos, polkorrekt-kozmopolita szemlélet azt sugallja, ugyan már hagyjuk a fenébe ezt a sokszínűséget,

…tovább »