Élő elmélkedés a jelen, földi valóság természetéről, annak valódi tudati és lelki eredetű okairól, és okozatairól. “Itt a tét tulajdonképpen nem más, mint az emberi lélek maradék EGÉSZsÉGének az elpusztítása.” Mit tehetünk az érintkezés mentes kárhozat elkerülése végett abban a korban, amelyben sokan elhittük, hogy csupán a pusztuló anyag és a test, és nem pedig az örök, múlhatatlan, önfényű, örökké ragyogó, tiszta tudat és lélek vagyunk?

Powered by RedCircle