Támogatjuk a globalista elit depopulációs törekvéseit. Kérjük, hogy mutassanak példát, önmaguk önkéntes depopulálásával.

Mert egy igaz mester, nem a tanítványától várja, hogy megtegye, amit ő nem tesz, hanem élő tanításként, maga jár elől, jó példával. Aki veszi a bátorságot, hogy eldöntse, az Isten rendjében ki felesleges és ki nem, ki maradhat és ki nem az ő háborodott tervei szerint életben, az már meghozta az ítéletet, önMAGa felett. Az az ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul.

Az “Új Világrend” már akkor halott volt, mikor megszületett. A Gonosz, az Antikrisztus önmaga haldoklását láttatja életnek, hogy minél több lelket megtévesztve, a kárhozatba rántsa magával mindazokat, akik hittek benne, az Út, az Igazság és az Élet örök Mesterének szavait bolondságnak ítélve. A becsület, a jámborság, a jóság, a szelídség, a békesség, és a szeretet azonban az egyedüli letéteményese az életnek, és ez az igazság az, ami megeleveníti a lelket. Minden más káprázat, minden más hamis képzelgés, a sötétség hitetése, amit ma sokak világosságnak hisznek.

ÉBRESZTŐ! Az éjszaka akkor a legsötétebb, mikor a hajnal már elközelgett. Egy istentelen élet, világ és létszemlélet, csak sátáni világot eredményezhet. A VÁLTOZÁS MAGUNKBAN, ISTEN ÁLTAL KELL MEGTÖRTÉNJEN, hogy egy isteni, ragyogó, szeretetteljes világ elkövetkezhessen. Minél többen felismerjük azt, hogy jelen korszakban már csak Isten segíthet, minél többen vágyunk arra, hogy a világunk megtisztuljon, saját vétkeink, tévedéseink, bűneink felismerésével, annál hamarabb érkezhet el általunk, Isten országa a világba.

Krisztus örök intése ma is változatlan: “Szüntelenül imádkozzatok!” A szüntelen ima nem más, mint a szüntelen Istenben való tartózkodás, lélekben és elmében. A szüntelen vágy az isteni VALÓban, VALÓként lévő életre, amely csak az Igazság és az Élet, Krisztus általi megismerésével lehetséges. Isten segítsen mindannyiunkat ebben, és Isten adjon ezekhez minden érző, Istent vágyó léleknek erőt, kitartást, örök hitet, most és minden időkben!