Az az emberi út, amelyen mindent elkövetünk az önmagunk rejtett, belső lelki és szellemi világával való szembesülés elkerülésére, az nem vezet az igazságban, és az igazság megismerése által az életre, az Isten kegyelme általi megszabadulásra, a szabadságra, és az üdvösségre. Istent megtapasztalni, amint emberségünkkel szembesülni, Ővele, Őáltala és Őbenne: a kEGYelem üdvössége.

Powered by RedCircle