Tudathatár – ajánló

Kiemelt

Tudathatár” címmel elkészült legutóbbi írás-gyűjteményem. Az e-könyv formájában közreadott mű több, bejegyzések formájában még nem megjelent, és ily módon közölni sem tervezett írást is tartalmaz. A kiadványt jelenleg e-mailben lehet igényelni. Alább következzen egy részlet a mű előszavából:

“Tabuk nélküli, személyes nézőpontként feltárulkozó rátekintések füzére ez a rövid írás-gyűjtemény. A véges emberi én rátekintése a Végtelen ÉNre, mely pillantás az egyedi tudat illuzórikus tükörország-élményét hordozza magában törvényszerűen. Kíméletlen őszinteséggel tekint a májá kulisszái mögé, a jelenlegi kor materialista-spirituális tudatformái számára pedig helyenként húsbavágóan tár fel és hánt le olyan megkövült,

…tovább »