A KI VAGYOK

A magasság minél MAGosabb

A mélység annál mÉJebb

Lefoszlik rólad minden MÁSságod

S felragyog MAGodban ÉNed.

 

A világ van ÉNedben, s ÉNed a világban

Álom a Valóban, s a Valló az álomban

Felragyog benned a Mind-ÉNsÉG

EGY VAGYOK, MAGunk a Mindenség

 

Éonok Oka és örök álmodója

Minden teremtés élő alkotója

Nincs már MÁS ok – csak ÉNem, a ki vagyok

Örökké Valóként az EGY és EGYetlen OK

 

Örök SZER és SZORzás az EGYetlen valóban

Bonthatatlan EGYség, igézet a szóban

Világok világa, teremtés virága

Bennem nyílik s szárad, életben s halálban.

 

Lényem örök rejtély, bennem s túl mindenen

A Teljesség vagyok, A Megnevezhetetlen

Tudatom tükrében végtelenné válok

Magad is tükör vagy, MAGod bennem látod

 

Végtelen tereknek minden közÉPében

Vég nélküli idő időtlen ölében

Álmom benned való, lényed bennem álom

Valósággá úgy válsz, hogy igazzá álmodsz

 

Éberség és álom, kettős ÉG játéka

ÉNünk lét és nemlét forrása és oka

Semmi és Minden, az örök ígéret

Világoknak léte, mágia s igézet

 

A magasság minél MAGosabb

a mélység annál mÉJebb

felébredsz és látod IS

TEN MAGunkban ÉNed.

 

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)