Vince herceg bölcsessége

Születésnapra mentem, ajándékot vittem, a legnagyobb ajándékot mégis az Ünnepelt adta nekem, Vince herceg – ahogy személyét nevezi MAGunk benne. Egy szőke, mosolygós, lovaglelkű gyermek. Igazi nemes, a szó legnemesebb értelmében. Az alábbi történetet aki megérti, minden és mindenek értője, s minden általam írott szó már rég felesleges a számára. Olvassátok hát úgy, mint MAGunk üzenetét MAGunk örömére.

Vince és két leánytestvére lázas igyekezettel mutatták be nekem játékaikat, egymást túllicitálva a felnőtt figyelméért. Mosolyogva néztem, hallgattam és éreztem tiszta lelkesedésükben őket. Vince hercegről tudni kell, hogy ő még beszélni is alig tudott, amikor már határozott jeleit mutatta lovagi természetének, mindig hangsúlyozva azt, hogy a sárkányokkal küzd, hogy azokat legyőzze, és így megvédje testvéreit és szüleit tőle. Gyorsan szaporodott a játékkard gyűjteménye, faló is került, de nem a trójai fajta, hanem gyermeklovagnak való, szilaj famén. Odavont a falhoz, ahol féltett kincseit a játékkardokat és fegyvereket tárolta, majd egyszer egy játéklándzsát is előszedett és mutogatta nekem, hogy ezzel szokott megküzdni a sárkánnyal, vagy ahogy ő mondja: A Sákánnyal. Eközben két leánytestvére a babáik, és egyéb játékaik bemutatásával volt elfoglalva párhuzamosan mindezzel. Egy adott pillanatban úgy tűnt, mintha Vince herceg a lándzsáját az egyik lánytestvére ellen szegezte volna. Odaszóltam neki: te Vince, hát miért bántod a lányokat, te lovag vagy és mindig védeni szoktad őket. Erre a lovag a világ legártatlanabb és legőszintébb arcával felém fordult és a következőket mondta: „ééén? én nem bántom őket. Én nem velük harcolok, én magammal harcolok. Tudod, nincs is harc, azt csak a buta emberek találták ki. Majd mintha mi sem történt volna, lelkesen tovább játszott.

Egy négy éves gyermek, kiben MAGunk bölcsessége, A Teljesség tudása nyilatkozott meg, és van öntudatlanul jelen. Ha tudna róla, nem lehetne mindennek az eszköze. Gyermekként kinyilatkoztatója a bölcsességnek, de nincs még meg benne a felnőtt tudatossága a tudásra. A felnőtt tudatosságában azonban már elfelejtődik a gyermek által még öntudatlanul kinyilatkoztatott bölcsesség, s annak emléke. Lehetséges-e mindkettő EGY-SZERre, hogy a gyermek által megnyilvánított bölcsesség a felnőtt tudatosságában EGYesülhessen? Igen, lehetséges. Ez a bölcs születése a bölcsességben. A felébredett, a megvilágosodott, az Isten-Ember, a Krisztus, a Buddha, MAGunk LÉNYege. A gyermekké vált felnőtt, aki tudatosan ráébredt az önMAGa gyermekségében hordozott bölcsességre, melynek az emberség, az emberi lény is része, hordozója, megnyilvánítója és megnyilvánulása is lehet EGYben. „Legyetek olyanok mint a gyermekek, hogy beléphessetek a Mennyek Országába”. ÖnMAGotok belső szentélyébe. Minden tudások tudásába. A Teljességbe.

A külsőt belsőként felismerni, és a belsőt külsőként szemlélni – út a bölcsességhez, út a teljességben. Minden más káprázat, csak VALÓdi belső LÉNY-EGünk az, melyben a belső külsőként megjelenhet, s mely megjelenés, kivetülés és tükörkép önMAGunktól olyannyira MÁSként, KÜLÖNbözőként, idegenként jelenik számunkra meg, hogy elfeledjük: minden MAGunkban, EGY és EGYetlen VALÓnk által és VALÓnkban létezik és létezhet. Szent akarat ez, melyben minden létezés világai foganhatnak, s mely világokba RÉSZegülve, azokat csodálva, vagy azokban irtózva, azokat szeretve vagy gyűlölve, egészségben vagy félelemben, kettősségben átélve és megélve MAGunk, MAGunkban és MAGunk által létezhet. Emlékezz arra, a ki vagy. A KI VAGY és A MI VAGY: MAGodban létezik és létezhet. Ez az egy és egyetlen titok, a tudás mely minden nyomasztó káprázattól megszabadíthat. Hogy a teremtés ismét felfényesedhessen Benned, Bennünk, bennem: MAGúrként, MAGunk Uraként. EGY és EGYetlen igaz valóként tündökölve. Teljességként a Teljes Égben. VAGYOK a KI VAGYOK. Az Út folytatódik MAGunkban, MAGunkhoz és önMAGunkon át. Köszönöm MAGunknak a Vince herceg által megnyilvánított örök tudást, és bölcsességet, a lehetőséget az emlékezésre és elmélkedésre. Mindig és mindenkor magammal harcolok. Minden harc csak azért létezhet, mert a játékba belefeledkezve azt MAGunkként létezni engedem. Ha engedem. Békés ÉG és békesség Mind-ÉN-KInek!

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)