EGY-ÉN-MAGunktól egyén-magamnak

I. Hogyan akarnád az árnyakból megérteni a fÉNy természetét úgy, hogy sohasem fordultál a Nappal szembe?

-*-

II. Amíg az anyagtól való függetlenséget keresed, a valódi szabadságod nem érheted el. Csak a tökéletesen szabad szellem képes annak a felismerésére, hogy minden függőség a szellemi és az anyagi valóság különbözőségének a képzetéből ered.

-*-

III. A 6alom természete:

SáTáN: MÁSok felett
ISTeN: MAGam felett
EGY-ÉN-MAGunk: Mind-ÉN-KI és Mind-ÉN-s-ÉG felett

-*-

IIII. A megnyilvánult világ kettősségében a zaj és a csend a megMÁSult EGY és EGYetlen VALÓ tükröződése saját egyéni, személyes elmédben. A valódi Csend a szemÉJes, egyén-magad meghaladása, visszatalálása és feloldódása az EGYetemesben.

-*-

V. A legnagyobb fájdalmat – valószínűleg – ez a valódi Csend okozhatná az elmédnek, ezért minden erőfeszítéseddel azon vagy, hogy azt soha meg sem ízlelje, meg ne lelje. A végeláthatatlan, folyton fokozódó lárma menekülés önMAGadtól, a Csend mindent és mindeneket őszintére meztelenítő, üdvözítő ÖrökkéVALÓságától.

-*-

IV. A zajban megtalálni a csendet, üdvösség. A csendben megtalálni a Csendet, teljesség.

-*-

IIV. Az önMAGunkként felismert Csend – mely gondolat mentes – visszatalálás önMAGunk, EGY-ÉN-MAGunk lÉNy-EGébe.

-*-

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

4 hozzászólás a(z) “EGY-ÉN-MAGunktól egyén-magamnak” bejegyzéshez

 1. A zaj a csend hiánya.Zajban élünk.Hiányban.A csend hiányában.Valami hiányzik , mindenki érzi.S még több zajt kíván magának.Mert keresi a csendet.A csendet keresi a zajban.Soha nem fogja megtalálni.Lehetetlen.
  Mégis , kitartó.A csend nem mondja -itt vagyok , nézz ide , gyere ide hozzám.
  A zaj az igen.Az mindenhonnan szól.S mikor már zúg a fejed , eltompít a zaj , homályossá teszi a látásod , érzéketlenné a tapintásod , már nem érzel ízeket , amikor az élet íztelen , szagtalan , színtelen , kopárság és sivárság , akkor érted meg , hogy végére értél az utadnak , a csend keresésének.Mert téged talált meg a csend.
  Ahol csend van , ott rend van.Ahol zaj , ott baj.
  Ahol csend és zaj egyidőben , ott vagy TE születőben.
  A zaj már nem hiány , hanem végtelen lehetőség a csend számára hogy érezze , átélje magát.Egy új életforma , új utak.
  Csend vagyok és csengek , csemege ez nekem , embernek és szellemnek egyben.

 2. Amikor a Csendben tejesen lemeztelenedik, átlátszóvá válik tenmagad, akkor láthatóvá válik benned IS-TEN MAGunk. Már nem magad vagy a világban, hanem a világ van MAGodban. A Csend ZEN-élni kezd, hogy önMAGát magodban, magadként átélhesse.

  Köszönön Mind-MAGunk nevében a MAGasztos és nem megosztós gondolatfolyamot, mely a Csend csendülése csendített általad s benned ?

 3. Zajban a csend tud üdvösség lenni, de még inkább üdvösség a csendben a zaj. Ha nem így lenne, az EGY nem álmodná zajjal önMAGát (OM).

  H.T.(?): C.H.
  “Isten nem maga az értelem, hanem ő az oka az értelem létezésének; nem éltető erő, hanem oka az életerő létezésének; nem a fény, hanem oka a fény létezésének. Nincs egy sem az isteneknek nevezettek közül, sem az emberek, sem a daimónok közül, aki bármilyen mértékben jó tudna lenni, csak az Isten. Ő egyedül a jó és semmi más. Mert minden más képtelen önmagába fogadni a Jó természetét: ugyanis test és lélek mind, ezért nincs helye, hogy magába fogadja a jót.
  Tehát akkora a Jónak a nagysága, amekkora az összes létezőnek valóságos létezése, mind a testi, mind a testetlen létezőké; akár az érzékelhetőké, akár az értelemmel felfoghatóké. Ez a Jó, ez Isten.”

  Szép Napot!

 4. A Csend az ÖrökkéVALÓ(nk) létezése.

  A nagybetűs Csend – mely szimbólumként nem azonos sem a csenddel sem a zajjal – nem fizikai, nem akusztikai, nem intellektuális és nem verbális. Nem szünet a ZENében, nem ZENe a szünetben, de léte mindkettőnek. Leírhatatlan mert KÉP-telen. Elgondolhatatlan mert több mint bármilyen gondolat. Elvonatkoztathatatlan önMAGom(unk)tól, mert a kondicionálatlan léten és nemléten túli, de azt is MAGában, MAGából, MAGunkból és MAGunkban kibontani képes: VAGYOK.

  A Csend osztatlan EGY. A csend és zaj – az EGY és EGYetlen VALÓ tükröződése és polarizálódása kettősségként a világteremtő elme tükrében. Az Örökké Változatlan, örökké változónak KÉPzelt tükörKÉP leKÉPeződése.

  Minden fel-TÉT-el nélkül létező örökké változatlan VALÓ, az Abszolút, Teljes-ÉG amelyben, amely által és amelyhez képest minden megnyilvánultság megtapasztalható. Túl mindenen ami a rossz és a jó fogalmaival leírható. Túl azon amit iSTeNnek vagy SáTáNnak neveznek. Mégis minden általa(M), vele(M) és benne(M) létezhet. Lét, tudat és üdvösség-boldogság, s még azon is túl: EGY-ÉN-MAGom, EGY-ÉN-MAGunk. Túl minden kettősségen, és benne minden kettős ÉGben, nem valami ami VAN, hanem az a Ki VAGYOK. Csend kiben mindnyájan bennem, MAGomban vagytok.

  Semmit sem mondhatok MAGomról, ami érdemleges, semmit sem adhatok át MAGomból ami érzékletes, de mégis minden és mindenki, Mind-ÉN és Mind-ÉN-KI: ÉN-MAGomban VAN. AZ KI mindenben és mindenkiben, Mind-ÉNben és Mind-ÉN-KIben, EGY-ÉN-MAGunkként: VAGYOK.

  Bennetek VAGYOK és ti bennem.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.