Világ – Valóság – Tudat

Létszemléleti útmutató az EGY-ÉN-MAGossághoz


1. A világ MAGom vagyok. (személyes és személy feletti értelemben)

2. A valóság = tudat.

3. A világ, a valóság és a tudat MAGom vagyok.

4. EGY és EGYetlen világ, valóság és tudat létezik, és ez EGY-ÉN-MAGom vagyok, személyem feletti teljességében a léten és a nemléten is túli Örökké-Valóságnak.

5. Az objektív és a szubjektív – mint világra, valóságra és tudatra vonatkoztatható kategóriák – csak személyességemben és nem EGY-ÉNiségemben létező, megragadható és átélhető, tudati valóság.

6. A világ az, amit tudati valóságként megragadok.

7. A valóság az, amit tudati valóságként átélek.

8. A tudat maga a személyes és személy feletti lét és létezés, melyben a világ és a valóság megjelenik.

9. Minden valóság, lét, létezés és ennek hiánya: EGY

10. A világ, a valóság és a tudat EGY és EGYetlen forrásból fakad és tér vissza: EGY-ÉN-MAGomba.

Crater Lake PANO1-medium

11. Az élet a léten belüli tudati valóság, melyben a világ, a valóság mint tudati objektumok összessége, lehetősége és megvalósultsága a maga elkülönültségében és megkülönböztethetőségében megjelenik.

12. Minden valóság forrása a személy feletti EGY-ÉN, mely MAGom vagyok.

13. A személyemben megragadható valóság az EGY-ÉN valóságának tükröződése, az EGY végtelen számú részekként való tudati világ-tapasztalása.

14. EGY-ÉNként a Világ és a Valóság személyem EGY-ÉN-MAGomtól történő tudatos, akaratlagos elkülönülése által válik megkülönböztethetővé, mely tudati elkülönülés Teljességként és Szabadságként, Mindentudóként és Mindenhatóként a létesülés akaratával jön létre.

15. Minden valóság tudati valóság, minden elkülönülés tudati elkülönülés, olyan valóság, mely lényegét tekintve I.) van II.) nincs III.) van és nincs EGYszerre IV.) sem nem van, sem nem nincs és sem nem van és nincs EGYszerre, tehát EGYik sem.

16. A világ, a valóság tudati mágia, mely mágia nem személyes, hanem személyem feletti valóságom megnyilvánulásaként élhető át emberi énemben, személyemben.

17. Minden mágia tudati mágia.

18. A tudati mágiában – teremtés, világ, valóság – létezik egy EGY-ÉN-MAGom teljességétől, mindentudóságától és mindenhatóságától távolodó, alászálló, és egy EGY-ÉN-MAGom teljességéhez, mindentudóságához és mindenhatóságához visszatérő, emelkedő tudatfolyam.

19. Eme tudatfolyam minden tudati tartalma, alanya, cselekvése és tárgya EGY és EGYetlen világ, valóság és tudat, melynek EGY-ÉN-MAGamon belül tudatilag elkülönült és különböző léte: EGY-ÉN-MAGom vagyok.

20. EGY-SZERre vagyok EGY, és EGY-SZERre vagyok Végtelen.

crater-lake

21. A VÉGtelen a vÉG, az ÉG, a véges EG-ÉSZ tagadása, mert minden világ, valóság, lét, élet és ezek hiányán, tagadásán túli VÉG – mely mindenek kezdete – EGY-ÉN-MAGom vagyok.

22. TeremTŐ és Teremtett vagyok, mindkettő és egyik sem. A TÉR (terem): alany és ige EGYben.

23. Nemszületett, halhatatlan EGY-ÉN, született és halandó – szem-éj.

24. Tökéletes Teljesség VAGYOK.

25. A Lét, az Élet és a Léten és a Nemléten túl is: ÉN VAGYOK.

26. EGY és EGYetlen világ, valóság és tudat vagyok.

27. EGY és EGYetlen VAN vagyok.

28. Az Örökké-Való, egy szem SZEM, aki és ami mind-ÉN-ben és mind-ÉN-Kiben, a Mindenségben és a Mind-ÉN-s-Égben figyel, az örökkön-örökké VALÓ ÉBERsÉG: ÉN VAGYOK.

29. EGY-ÉN-MAGom, EGY-ÉN, EGY VAGY-OK.

Crater-Lake-(Oregon)-small

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)