Betegség és EGÉSZség

Egyetlen betegség létezik csak, melyből minden szenvedés fakad: a primordiális lét egységétől és EGÉSZségétől való elszakítottság, elkülönültség, az önMAGunk esszenciájának teljességéből tört-én-Ő kirekesztettség. EGYetlen igaz útja a gyógyulásnak önMAGunk szupraindividuális és szupraracionális EGYségének a visszahódítása, a primordiális léttel történő újraEGYesülés, a szem-éjiség és a szem-éjesség feloldása és feloldódása a Lét és a Nemlét örökké fénylő Forrásában, az Abszolút, a Teljes, a Meghatározhatatlan, Megnevezhetetlen és a Kimondhatatlan, az Örökké-Való kondicionálatlan Örökké-Valóságában. A vízcseppnek visszatérni az Óceánba nem megsemmisülés, hanem a Teljességben való feloldódás általi abszolút, tökéletes, minden elszakítottságot véglegesen felszámoló és meghaladó, abszolút ki- és beTELJESedés.

ocean

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)