Kulcs

Tudni a nemtudást és nem tudni a tudást,
Tudni a tudás nemtudását és nem tudni a tudás tudását,
A nemtudás tudása és a tudás nemtudása,
A nemtudás nemtudásának a tudása és a tudás tudásának a nemtudása,
A tudás nemtudásának és a nemtudás tudásának felismerése:
Kulcs a bölcsességhez.

A bölcsességhez nincs kulcs, a kulcs MAGa a bölcsesség.

…tovább »

Betegség és EGÉSZség

Egyetlen betegség létezik csak, melyből minden szenvedés fakad: a primordiális lét egységétől és EGÉSZségétől való elszakítottság, elkülönültség, az önMAGunk esszenciájának teljességéből tört-én-Ő kirekesztettség. EGYetlen igaz útja a gyógyulásnak önMAGunk szupraindividuális és szupraracionális EGYségének a visszahódítása, a primordiális léttel történő újraEGYesülés, a szem-éjiség és a szem-éjesség feloldása és feloldódása a Lét és a Nemlét örökké fénylő Forrásában, az Abszolút, a Teljes, a Meghatározhatatlan, Megnevezhetetlen és a Kimondhatatlan, az Örökké-Való kondicionálatlan Örökké-Valóságában. A vízcseppnek visszatérni az Óceánba nem megsemmisülés, hanem a Teljességben való feloldódás általi abszolút,

…tovább »