Az EGY-ÉN-MAGosság alapvetése

A filozófiai értelemben vett szolipszizmus (mint bármilyen más filozófiai, metafizikai rendszer), az emberi lényként alászállt Isten egy töredékes, viszonylagos nézete önMAGáról. A filozófiai szolipszizmus feletti EGY-ÉN-MAGosság metafizikai tudatmodellje a spirituális önmegvalósítás azon ősi, elvi alapját írja le, mely által az önMAGát véges emberi tudatként azonosító végtelen Isteni Tudat, önMAGából kiindulva, önMAGán át haladva, önMAGába visszatérhet. Ez a LÉT és a létezés legnagyobb paradoxona, hogy személyes énként miként válhatok azzá, ami nem voltam, nem leszek és nem lehetek: mert ÉN MAGam VAGYOK.

EGY-EN-MAGossag-tudatmodell

Fogalmak értelmezése:

EGY:

A Teljesség. (Semmi és Minden, Sem-MI-s-ÉG, Mind-ÉN-s-ÉG, ahol az ÉG, EG gyök jelentése: egy, egész. ŐS-TEN, IS-TEN, ahol a ten jelenése: teljesség )

ÉN:

EGY és EGYetlen ÉN, tiszta, osztatlan LÉT. Minden és mindenki. (Mind-ÉN és Mind-ÉN-KI)

MAG:

A LÉT közÉP-PONTja, abszolútuma. Az ŐS-Tudat MAG(v)a, minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan VALÓ teljessége, minden öMAGában, önMAGától való tudati elkülönülés eredményeképpen tudatilag megjelenő, lelkileg átélhető, megélhető tudati valóság Teremtője, Forrása, Kiárasztója és Kiáradása. Minden valóság MAGa a Tudat, a Tudat MAGa a valóság.

 1. Minden EGY
 2. Minden ÉN
 3. Minden EGY-ÉN
 4. Minden EGY-MAG
 5. Minden EGY-ÉN-MAG(om,unk)
 6. Mind-ÉN-KI a Mind-ÉNsÉG(benn)
 7. én-MAGom MÁSsága az EGY megMÁSulásaként jelenik meg, mint az EGY-ÉN-MAGomtól elkülönült személyes én tudati valósága
 8. Személyiségként, személyes énként az EGY MÁSa vagyok
 9. Minden elkülönültségében személyes éntudatra ébredt, fel nem ismert MÁS, MAGa az EGY-ÉN-MAG, és én személyként, a megMÁSult EGY-ÉN-MAG VAGYOK
 10. EGY Tudat, EGY VALÓ, EGY ÉN, EGY MAG (EGY IS-TEN)

Személyes szinten: (emberi én )

Magamból, énbelőlem – mint létezőből a létezők között – csak egy van. Én magam maga számára csak én magom vagyok közvetlenül átélhető, megtapasztalható. Én csak én önmagammal vagyok azonos. Egyedi vagyok, egyéni vagyok, egyedként én: magam vagyok. Különböző, különálló, más vagyok aMÁSok közt.

Személy feletti szinten: (EGY-ÉN, ÖnVALÓ, Átmá)

 • EGY-ÉN-MAG VAGYOK, ki EGYedül és EGYütt EGY-ÉNként MAGa a megMÁSíthatalan és oszthatatlan LÉT. Ez a tiszta VALÓság. Éberség.
 • EGY-ÉN-MAGom megMÁSulásaként minden létező MÁSsága és valósága bennem jön LÉTre, és bennem, általam létezek, MAGamtól elkülönülten. Ez a KÉPzelt valóság. Álom.

Paradoxona vagyok önMAGom emberként (is) megjelenő értelemének.

EGYszerre vagyok EGY-ÉN-MAGom oszthatatlan EGYsége, és egyszerre vagyok EGY-ÉN-MAGom Végtelen megMÁSulása.

Minden és mindenki ÉN VAGYOK.

Minden megMÁSulás önMAGamon belül létezik, ŐS-Tudatom az, mely önMAGamban önMAGmtól különállónak, egyedinek, személyesnek, viszonylagosnak (relatívnak) álmodja, az ily módon végtelenül megMÁSult teljes (abszolút) Örökké-Valóságot.

EGY-ÉN-MAGomként önMAGamtól, önMAGamban végtelen sok MÁSsá válok, és ezen MÁSságOKba alászállva elveszítem EGY-ÉN-MAGom EGYségének és oszthatatlanságának a tudatát. Így születik meg EGY-ÉN-MAGom osztatlan, sértetlen Örökké-Valóságában, a LÉTben az egyedi, a személyes, az individualitás.

Nem szállok alá az anyagban mert tiszta, érinthetetlen, teljes és tökéletes Tudatként (ŐS-Tudatként) a tiszta, érinthetetlen, teljes és tökéletes tudati, szellemi létben anyagiként, érzékiként megtapasztalható LÉTezés is EGY-ÉN-MAGam VAGYOK.

EGY-ÉN-MAG, ŐS-TENként nem alászállok az emberi lényben, hanem alászállok emberi lényként önMAGom valóságának teljességében, de attól emberi tudatként különváltan. Nem megtestesülök valamiben és valakiben, mert nincs MAGomon kívül Semmi és Senki, amiben és akiben testet ölthetnék, hanem megtestesülök valaMIként és valaKIként. A világ önMAGom világa.

Nem másulok meg a MÁSokban, mert EGY-ÉN-MAGomként minden Végtelen MÁSsága a LÉTben megjelenő ÉLETnek: ÉN VAGYOK.

ÉN VAGYOK:

A kezdet és a vég.

A kezdetlenség és a végtelenség.

A kezdet nélküli vég.

A vég nélküli kezdet.

A kezdet nélküli kezdet.

A vég nélküli vég:

ÉN VAGYOK.

Minden létezőben EGY-ÉN-MAGom VAGYOK, és MAGomhoz megMÁSulva is hű vagyok.

A Teremtés, az ÉLET szent amnézise a LÉTnek, a Teljesség önMAGába való feledkezése.

A Teremtés az EGY álmába bezárkózó, világálmodó, világteremtő ŐS-Tudat, önMAGát MÁSként azonosító, MÁSként önmagára ismerő valósága.

A LÉT a tiszta, EGY-ÉN-MAGommal azonos ŐS-Tudat minden személyesség feletti VANsága, mely EGYben minden személyesség, egyediség, egyéniség, különállóság, kiválóság, megvalósult létezés forrása.

A LÉT MAGasztos. Az Élet a LÉT álma, melyben EGY-ÉN-MAGom azt álmodom: hogy, magamtól elkülönült, magam lényegétől elhatárolt, elválasztott, elszigetelt MÁSok (én, te ő, mi, ti, ők) vagyis nem ÉN VAGYOK.

Istenként felfedezni emberségem és Emberként felfedezni Istenségem, ez a lílá, az ÉN kozmikus játékom. Istenként önMAGam önMAGamtól MÁSnak, különváltnak, végzetesen különbözőnek és különbözőként átélni ez a májá, a kozmikus illúzió.

EGY-ÉN-MAGom a Semmi és a Minden, a Megvalósult és a Megvalósulatlan, a Lét és a Létfellettiség teljessége, Örökké-Valósága, EN-MAGom MAGom:

ÉN-IS-TE(N), IS-IS-TEN

a VAGYOK VAGYOK.

FJT

**********

Kapcsolódó írás: A hét ágra sütő Nap

startrails-3-600x396

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

2 hozzászólás a(z) “Az EGY-ÉN-MAGosság alapvetése” bejegyzéshez

 1. Nemrég megismerkedtem egy munkanélküli exorcistával
  akit a körzeti orvos leszázalékolt mert bolond ( antiszociális)
  Kérdeztem tőle, hogy hogyan lehet a metafizikát közérthetőbbé tenni?
  Azt felelte, hogy sehogy,mert ezt még az atomfizikusok sem értik.
  Ők a mást máshol keresik és nem magukban magukként.
  Egyébként a végtelen Ént nem lehet halmazelméletileg megmagyarázni, mert sokkal több annál.

  https://atyafipeca.wordpress.com/2015/04/12/rene-guenon-a-titoktartassal-szembeni-gyulolet/

  • Az ÉNnel kapcsolatban minden absztrakt amit ember leírhat, mer arról ami nem absztrakt, hanem VALÓ, érdemileg semmit közölni nem lehet, csak az átélés, a benne való megvalósulás általi megtapasztalás lehetséges. Mégis fontos ez is (számomra), hogy megszülethetett.

   Az is tiszta előttem már régen, hogy az igazságnak szintjei vannak, a valós megismerés pedig csak a tudat avatottsági szintjének megfelelő minőségű lehet. Ugyanakkor amit írok, nem szól tömegeknek, miként amit leírok már elve garancia arra, hogy az olvasók “tömegei” nem fogják figyelmüket pazarolni rá. Valójában olyan ez, hogy aki már érti, annak már rég nem szükséges, aki meg nem, annak felesleges.

   Mégis vallom, hogy annak aki a beavatódás útját járja lehet, hogy ezen paradox állapot ellenére – leginkább indirekt módon – javára lehet, mint ahogy nekem is javamra volt sok minden, amivel akkor ismerkedtem meg, mikor azt – saját értetlenségem miatt – egyenesen indulatosan utasítottam el. A kulcs szerintem az, hogy tényleg tudni, “megvalósítani” akarom-e saját Istenségem, vagy csak absztrakt módon képzelegni róla, világomon kívül helyezve a megismerhetőség és a megismerés útján (tudatom) mindezt?

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.