A Kerek-erdő közepe

A világ soha nem volt sem jobb, sem rosszabb, sem békésebb sem békétlenebb. A világ mindig az volt és lesz, amiként elménkből számunkra jelenik meg. A világ egy álom. Az EGYedüli valóság az EGY-ÉN. Kövesd az egót, az elmét, a testet annak forrásáig, ha meg akarod tudni ki AZ aki álmodja mindezt. A végső ébredés útja, az ÉN forrásának kutatása azon kevesek diszciplínája, akiknek – éltek végtelen sorát járva – lelkük mélyén megérett a vágy, hogy éberséggé, tudatossággá váljanak. Hogy azzá váljanak, amivé nem válhatnak, mert már öröktől fogva azok, miként mindnyájan vagyunk. De ennek felismeréséhez önmagában nem elegendőek a szavak, és nem elegendőek a tettek sem. Ennek felismeréséhez a legfontosabb: ülni a csendben. A csendben amit nem kívülről várunk, hanem ami minden létező igaz valósága, és magunkból árad ki minden létezőre.

Ülni a csendben, maga a kegyelem. Ülni a csendben áldás, ülni a csendben és figyelni az elmét, amint egyre inkább megszűnik létezni. Ülni a csendben és Csenddé válni: üdvösség. Üdvösségé válni annyit tesz, mint tudatossággá válva, tudatosságként létezni. Ülni a csendben maga a felismerés, hogy csak az EGY-ÉN létezik, minden más csak álom, s az EGY-ÉN MAGom vagyok. Semmit nem mondhatok, semmit nem írhatok, semmit nem tehetek ami felébreszthet téged. A tanító benned van, fordulj hát befelé. Menj beljebb és egyre beljebb. Hántsd le magadról a látszatot, hánts le magadról minden szerepet, hagyd hogy ne az egód cselekedjen többé, hanem egód az EGY akaratát cselekedje. Tettél-e valamit életedben, amivel csak egyetlen egy sejtedet is intelligensebbé tetted? A test maga a tökéletes intelligencia, a test az egó, az elme azon kivetülése, melyet azért nem látunk tökéletesnek, mert nem élünk a valóságban. De test valójában úgy, amint érzékeljük, miként anyag úgy amint megjelenik számunkra nincsen. Káprázat, májá minden. Bűvésztrükk és varázslat. Az álomban minden relatív, minden alá van vetve az örök változásnak. Az örökké változót akarod megváltoztatni ahhoz, hogy az álmot tökéletesnek éld meg.

Nincs mit, nincs kit megváltoztatni, inkább ismerd be, hogy semmit sem tudsz magadról. Semmit, ami érdemleges, minden csak hit, minden csak múló érzés, minden csak képzelgés. Az elme végtelen játéka mely megtéveszt téged, mikor azonosulsz vele. De ki az, akit megtéveszthet? A benned élő Örökké-Valót? Az Istent? Nevezd bárminek, mert megnevezhetetlen. Ő megtéveszthetetlen. Ő éber, ő a tiszta tudatosság. Ki vagyok én? Honnan származik az elme? Csak figyelj. Ne adj választ elméddel, tartózkodj, azonosulj a benned élő Megfigyelővel. Ő a te abszolút lényeged. Ő a soha nem született és soha meg nem haló, a romlatlan és romolhatatlan, az EGY-ÉN, az EGY, a Megnevezhetetlen. Ő, a VAGYOK, A KI VAGYOK: Te vagy. Bármit mondani róla emberi szavakkal lehetetlen. Marad a csend. Áldás, béke, boldogság, szeretet.

Itt a vége, fuss el véle!

point-in-circle1

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

2 hozzászólás a(z) “A Kerek-erdő közepe” bejegyzéshez

  1. Ezennel búcsúzom a gondolatmegosztás eme formájától, de nem Mind-ÉN-KI-től. Amit át kellett adnom, azt átadtam az utóbbi időben. Búcsúzom, de csak a látszatvilágtól mondok búcsút. Akinek szüksége van az általam IS megnyilvánuló EGY-ÉN tanúságtételére, az találkozni fog a továbbiakban is önMAGával az én tükrömben, ha úgy van megírva sorsunk könyve. Áldás, béke, boldogság, szeretet és CSEND. Köszönöm Mind-ÉN-KInek a tanítást, az áldást és a SZERetetet!

  2. Amit írtál az én nézőpontomból látottakat írtad le.Mintha találkoztunk volna az út végén , az igazságban és szabadságban.
    Megértem hogy már nincs mit írni ezek után.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.