Végtelen SZER

Egy nő és egy férfi sétál egy erdőben. Egyszer csak megállnak egy nagy fa alatt, és a nő azt mondja a férfinek:

– Szeretlek!

A férfi figyelme teljességével függeszti a szemeit a nőre, és vággyal teli, fürkészően izgatott hanggal szól hozzá:

– De miért? Mondd miért szeretsz engem?

A nő kissé szemérmesen, de szíve teljes határozottságával belenéz a férfi szemeibe, és így szól:

– Nem tudom, nem tudom miért. Szeretlek, csak úgy…

Van-e helyes válasz arra a kérdésre, ha valaki megkérdezi tőlünk: miért szeretsz?

…tovább »

Egy könyv születése

Megjelent „Végtelen EGY” címmel az utóbbi négy év írásaiból készült válogatás könyvem. A Puritán Szájbersarok hűséges olvasói már találkozhattak a könyv tartalmaival, ezért a benne foglalt gondolatok számukra nem lesznek idegenek. A könyv azonban több mint írások gyűjteménye, egy sajátos, egyedi belső tudati út stációinak a lenyomata, melynek fejezeteit az Élet, a Sors írta. A könyv elektronikus formátumban és nyomtatásban is elérhető, az e-könyv pedig teljesen ingyenesen letölthető a „tarnszmEnta kiadó” oldalán. Ezúttal szeretnék szívből jövő köszönetet mondani mind-én-Kinek, aki eme út sajátos lépcsőin velem tartott, inspirált, kritikát fogalmazott meg,

…tovább »

A Sors karma

A karmáról rengeteg vallásos jellegű tanítás van, ami mostanában főleg nyúédzses „ezoterikus tanokból” vagy a buddhizmusból emelődik át a köztudatba. A keresztény kultúrkörben a karma analógiája durván a sorsnak feleltethető meg. Gyakorlatilag ahány vallás annyi nézőpont, ezek tanulmányozását meghagyom mindenkinek. Sors és karmaügyileg válogathat mindenki kedve szerint, hogy miben higgyen. Ezért azt gondolom, hogy sors/karma ügyben bármit kinyilatkoztatni nagy felelősség, főleg annak fényében, hogy magam pont a dogmatikus, kinyilatkoztatás jellegű megnyilvánulásokat igyekszem kerülni. Ez utóbbi viszont nem mindig lehetséges, mivel sok esetben bármi amit leírok tűnhet úgy, mintha valami abszolút érvényűt szeretnék közölni. Az alábbi pár meglátást tehát az eddig megtapasztaltak alapján,

…tovább »

A Nirvána és a Mennyek Országa

Az „Isten” fogalmával értelmezésileg az a legnagyobb probléma, hogy mindnyájan mással töltjük meg. Ha magamból indulok ki, én például az írásaim pontosabb értelmezhetősége végett a „Fogalomtár”-ban igyekeztem egy meghatározást adni a fogalommal kapcsolatban. Azonban a legteljesebb értelemben Isten meghatározhatatlan, de ez nem jelenti azt, hogy nem határolható be a tudat számára az élet tartalmaiban. Magyarán, Isten azzá válik, amivé a tudat formálja. Ez talán istenkáromlás egy dogmatikusan vallásos megközelítés számára, de nem annak szánom. Nekünk emberi lényeknek a fogalmi gondolkodás művelésekor a megkülönböztetéshez, a dolgok differenciálhatóságához elengedhetetlenül fontos, hogy a körülöttünk és bennünk lévő tudati tartalmakat ellássuk különböző címkékkel,

…tovább »

Az Élet értelme

Szeress, ahogy ember szerethet, mindent szétdarabolva, mindent megkülönböztetve, mindent egy-egy egyedi nézőpont megismerési igazságaiba zárva, jót és rosszat tételezve, szépet és csúnyát, fájdalmat és gyönyört ízlelve, békét és háborút, durvaságot és gyöngédséget, szenvedést és örömöt kortyolván az Élet végtelen lehetőségeinek kelyhéből.

Ezer és ezer élet múltán, millió és millió megtapasztalás megélése útján juss el az egyetlen igazságra, hogy az emberi lény számára igazság nincs, mert az EGYetlen és EGY Igazsága az túl van az elme valóságának KÉT-ŐSségén, mert minden Életre adható válasz viszonylagos, és csak önmagába véve abszolút.

Az Élet értelmére adható minden válasz relatív, minden válasz töredékes.

…tovább »