Újjászületés

Újjá akarok születni,
Szeretet-Tűzben elégni,
Hamvaimból föltámadni
Fényként, Világban áradni.

Újjá akarok születni,
Szívekben Szeretetté lenni,
Adni s érte semmit sem várni,
MindÉNkiben bŐs ÉGgé válni.

Újjá akarok születni,
Mindenkit Lelkembe ölelni,
Igaz Valóságban éltetni,
A SZER lángját mindŐnkben őrizni.

Nincs más csak az EGY és EGYetlen
Valóság: a Végtelen SZERelem.

rps20141231_014352

A képen Dylan Guest: Rebirth (Újjászületés) c. alkotása látható.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)