Az EGY Igazsága

Minden ember az Igazságot szemléli, de csak kevés látja meg, és még kevesebb cselekszi. A Teremtő a szemeink elé rejtette az Igazságot, kinyilatkoztatván azt, minden Élőben. De mi is Az Igazság és van-e igazság, ami túlmutat az egyénileg igazságnak, és egyedül igaznak vélt, hitt vagy tudott személyes érdeken, meggyőződésen?

Az Igazság nem található az egyéni érdekek kalitkát készítő, önző, kisajátító, csak az egyedi boldogulást, személyes jólétet szem előtt tartó homályos börtönében. Az emberi igazság csak nézőpont, egyéni érdek, mely viszonylagos, múlandó és halandó. Az Igazság senkié sem lehet, mert az olyan mint a nyári szellő, vagy a ragyogó Nap fénye, mely mindenkit éltet de senki sem sajátíthatja ki.

Az Igazság Szabadság, az Igazság Szeretet, az Igazság Isten. Aki benne él, az Mindenkiért van, Mindenkié és Mindenkivé lesz. Az Igazság Szabadság nélkül igává, Szeretet nélkül pedig gazsággá lesz. Tartsd szabadon az Igazságot, s az Igazság szabadon tart Téged, szeresd az Igazságot, hogy igaz Szeretet fényesítse Lelked, s ragyogja be Szíved. Az EGY igazsága Szeretet a Szabadságban, az EGY igazsága Szabadság a Szeretetben.

ocean

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)