EGY és EGYetlen

Előhang

Az ember problémamegoldó képességénél csak egy nagyobb: a problémagyártó képessége. A lét forrása: EGYszerűség.

Bevezető

A valóság makacs dolog. Szembesít minket a képzelet tökéletlenségével. A képzelet makacs dolog. Szembesít minket a valóság tökéletességével. Ami igaz, annak a duális gondolati modellben igaz az ellenkezője is, de ami hamis annak az ellenkezője vajon igazság-e? Nos, mielőtt elvesznénk az üres szofizmusban, üssünk le egy központi jelzőkarót ebben a fenti gondolatmenetben. Tegyük ezt annak tudatában, hogy a karót mi ütöttük le, ezért ennek tudatában bármikor kihúzhatjuk, ha az általa engedett gondolati modell mozgástere netán kényelmetlenné válna,

…tovább »

Intelmek magomtól magomnak

Ha birtokolni akarsz, tanuld meg, hogy ne ragaszkodj semmihez sem. Mi az amit magadénak képzelsz? A vagyonod, a családod, az életed? Ébredj tudatára, hogy egyiket sem birtoklod, csak kölcsönbe kaptad egy időre. Nem viszed magaddal és nem is hoztad egyiket sem. Mindez akkor lesz valóban és örökké a tied, mikor megérted, hogy egyedül a lélek és a szellem az, ami minden élet forrása. A folyton válozó élet arra való, hogy megértsük, minden amit birtoknak képzelünk benne azért van, hogy megtanítson minket az elengedésre. Ha szabaddá akarsz válni, akkor rá kell ébredj, hogy a szabadság annak az illúziónak az elengedésével lesz a tied,

…tovább »

Tudat és Szellem

Bevezető

Az alábbiakban megjelenített „képlet” teljesen KÉPlékeny. Bár matematikainak vagy fizikainak tűnő aránypár, mégsem az. Talán úgy jellemezhetném, hogy egy sajátságos kísérlet a szellemi valóság képletes extrakciójára és absztrahálására, mely egyfajta metafizikai jellegű továbbgondolása annak a kor, világkép és tömegtudat formáló fizikai elvnek, melyet Einsteinnek tulajdonítanak, vagyis a relativitás elméletnek. ( E = m.c2 ) E szerint az anyag egész más definíciót kapott, mint azt a newtoni fizika addig tételezte, és leegyszerűsítve azt is jelenti mindez, hogy az anyag valójában egy erő, energia megjelenési formája. A fény sebessége meghaladhatatlan abszolútum az einsteini világképben. Ez viszont a gondolkodó ember számára újabb kérdéseket eredményez.

…tovább »