Perspektíva

Perspektíva

– De hisz olyan utálatosan viselkedik velem az az ember! – mondta a Mesternek az egyik tanítvány dühösen. Mondd Mester, hogyan láthatnék én abban az emberben bármily nemest, bármily szépet?

– Tudod ahhoz, hogy a másik emberben megláthassuk az örök szépséget úgy kell tennünk, mintha festményt szemlélnénk, vagy fényképet.

– Nem értelek Mester!

– A legtöbbünk hasonlatos ahhoz a műkritikushoz, aki befizet egy kiállításra, de csak az ecsetvonások barázdáit, és a vászon erezetét nézegeti a képeken. Olyan közel áll a vászonhoz, hogy csak foltokat lát, összemosódó, érthetetlen kuszaságot, miközben szemléli őket. Ahhoz, hogy feltáruljon a képben rejlő látvány és a benne élő szépség egysége, el kell távolodnod tőle. Tégy egy lépést hátra, aztán tégy még egyet, addig távolodj tőle, ameddig az értelmetlen foltok gyönyörű, színes, élő szépséggé nem állnak benned össze.

2014. június 20.

_________

A könyv

– Ez egy haszontalan könyv! – mondta mosolyogva a Mester.

– Hogy érted ezt? – kérdezte a tanítvány meghökkenve, a hőn óhajtott könyvet szorongatva a kezében.

– Úgy, hogy akinek szüksége lehetne rá, az valószínűleg pont a lényegét nem érti meg, aki pedig érti a lényegét, annak már nincs rá szüksége.

– Azt akarod mondani, hogy ez a könyv teljesen felesleges és értelmetlen?! – kérdezte a tanítvány indulatos értetlenséggel.

– Nem, nem azt mondtam hogy felesleges, sem azt hogy értelmetlen, épp ellenkezőleg. Az életben minden olyan, ami közelebb visz minket a MAGunkban és MindÉNben jelenlévő örök LÉNYeghez, az túl van minden hasznon, minden nyereségen, minden értelmen.

2014. június 21.

_________

Megvilágosodás

– Mi a megvilágosodás?

– Mikor a magány fojtogató, kongó üressége a simogatón ölelő Csenddé alakul át Benned.

2014. június 21.

_________

Csend

A Csend az Örökkévaló létezése.

2014. június 22.

_________

Írta: F.J.T.

tajkep

 

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)