Perspektíva

Perspektíva

– De hisz olyan utálatosan viselkedik velem az az ember! – mondta a Mesternek az egyik tanítvány dühösen. Mondd Mester, hogyan láthatnék én abban az emberben bármily nemest, bármily szépet?

– Tudod ahhoz, hogy a másik emberben megláthassuk az örök szépséget úgy kell tennünk, mintha festményt szemlélnénk, vagy fényképet.

– Nem értelek Mester!

– A legtöbbünk hasonlatos ahhoz a műkritikushoz, aki befizet egy kiállításra, de csak az ecsetvonások barázdáit, és a vászon erezetét nézegeti a képeken. Olyan közel áll a vászonhoz, hogy csak foltokat lát, összemosódó, érthetetlen kuszaságot, miközben szemléli őket.

…tovább »

AZ ELMén TÚL

Kedves Olvasóim! Elérkeztem ahhoz a pillanathoz, amire már rég készültem – félig tudatosan félig tudattalanul – de aminek a megvalósulását mindeddig nem tartottam sem fontosnak, sem elérkezettnek. Megjelentettem egy könyvet, amiről soha nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz.

Egyetlen a blogon található írásom sem található benne, és igazság szerint olyan hirtelen és kristálytisztán villant be az egész könyvnek az ötlete egy csillagfényes, kellemes nyári estén, hogy magam is meglepődtem rajta. A megvalósulás pedig követte az ötletet. A könyv egy nagy, békés, boldog mosoly és egy felszabadult, szívből jövő nevetés ötvözete. De mi más is lehetne, ami az elmén túli csendben történhet?

…tovább »

Levél MAGomhoz és MIND-ÉN-KI-hez

Áldott MAGom!

A Létben oldódva létezem. MAGom MAGába olvaszt mind-ÉNkit, mind, ki ÉN vagyok. Ennél többet írnom erről lehetetlen. Harcom a világgal végére ért, hiszen elértem a világom végére, és ott minden visszatér önMAGomba. A világ MAGom vagyok. Tudatosan igyekszem minél többet az EGY-ÉNben tartózkodva létezni itt az Életben. Szavak ott már nincsenek. Talán majd összefoglalom ezen állapotot ha meg kell tennem, s ha egyáltalán lehetséges, de most a megélésben létezem.

Veletek vagyok világom végezetéig, hisz MAGomban mikor MAGamban vagyok mind-ÉNki vagyok, Az-KI VAGYok, s amikor vágyok, akkor az Életbe fejest ugrok. Hogy az örök áramlat mikor hová sodor,

…tovább »

Múlhatatlan

A múlhatatlant nem építhetem fel a mulandó birodalmában. A múlhatatlant nem lehet felépíteni, mivel öröktől fogva van, öröktől fogva létezik. MAGom vagyok, ÉN vagyok az öröktől létező Múlhatatlan. A Sem-MI és a MInd-ÉN. MInd-ÉN MÁS csak illúzió, az elme tudománya, az elme teremtménye.

…tovább »