Egy bolond bölcselete

Az információ nem tudás, a tudás nem bölcsesség. A bölcsesség az információ és a tudás szintézise, mely az EGY-ÉNi út megélése által köszönt be. A bölcsesség legmagasabb szintje az, amikor az elme – az értelem (ész, ráció), az érzelem (megérzés, intuíció) – és a Szív a Szeretet bölcsességében olvad EGYbe.

A Szeretet a Szív bölcsessége. Az elme akkor képes az Élet valódi teremtőjévé válni, amikor alárendeli MAGát a Szív érzékektől nem elhomályosított, tiszta látásának a bölcsességének.

Mindezt egy bolond írja, kinek minden szava hazugság, minden szava igaz, vagy egyik sem egyszerre. Attól függ hogyan, honnan, miként és kiként tekinted. Egyetlen szavát sem hidd el, mert ha úgy teszel, magad is bolonddá leszel.

F.J.T.

bolond

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)