A szórakózó

Szórakozó
Szó rakózó
Szó ragozó
Szó rágózó

Szór akóz ó
‘Sz ez óra Kozó
Szóra Kozó!
Hí a ragzó…

Szó rakózás
Szórakozás
Szó kimérő
Szó akózás

Szó rágózás
Szór akkó ‘z más
Szó ágazás
Szóbokros’dás

Szóbogozás s
Szóbokrozás
Szóbogos szép
Szóbokréták

Szó Bódog
Szóbó’ ért Ő
Minden szó
TŐre térő

Szó szüret a szóbokrokon
Minden szó szavában rokon
Szó szűretből forr a szó bor
Szószobrász isz Ó-szó Szóbort

Szószövőszék és szófonó
Szófor(r)máló s szóforraló
Elméje szóbokrosodó
Szóval sózó szóragozó.

F.J.T.

eletfa1a

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)