Végtelen EGY

A semmiben nem volt Valami. A semmiben nem volt Minden.
A semmiből nem lesz Valami. A semmiből nem lesz Minden.
A Semmiben VAN Valami. A Semmiben VAN Minden.
A Semmiből akkor lehet Minden, ha a Semmi maga a Minden.
A Semmi nem más, mint a megnyilvánulatlan Mindenség, a Minden pedig a megnyilvánult Semmiség.
A Semmi magában hordozza a Mindent és a Minden magában foglalja a Semmit.
A Semmi benne VAN a Mindenben és a Minden benne VAN a Semmiben.
A Semmiség benne VAN a Mindenségben és a Mindenség benne VAN a Semmiségben.
A Semmi a Minden felé tart és a Minden a Semmi felé tart.
A Semmi és a Minden – EGY
A Semmiség és a Mindenség – EGY
A Teljesség a Semmi és a Minden összessége.
A Semmi és a Minden, a Semmisség és a Mindenség összege – EGY
A Semmiség a Teljesség megnyilvánulatlan, a Mindenség a Teljesség megnyilvánult része.
Az Örökkévaló a Mulandóba lépve nyilvánul meg és a Mulandó az Örökkévalóba térve teljesül be.
A Teljesség önMAGát teljesíti be az EGY-ben, a Semmi és a Minden örökkévalóságában.
A Valóság nem a Volt és nem a Lesz, hanem az a Volt is és Lesz is, mely az örökkévaló VAN-ban létezik EGY-ben.
A Semmi és a Minden a Semmiség és a Mindenség – Örökkévaló.
Valóság VAN.
A VAN a Valóság.
EGY és EGYetlen valóság VAN.
A Tér – EGY.
A Tér önmagából származik és önmagába vissza-Tér.
Az Örökkévaló Időtlen, mely magában hordozza önmaga megnyilvánulásának képességét az önMAGában hordozott Időben.
Az Idő a Térben nyilvánul meg és a Tér az Időben.
Az Idő a Semmiből megnyilvánult Mindenség mulandóságának a valóság-KÉPzetét (illúzióját) és KÉPzet-valóságát működteti és tartja fenn.
Az Időtlen a Megnyilvánulatlan, az Idő a Megnyilvánult Örökké-Való VAN az EGY-ben.
Az Időtlenség MAGában hordozza az Időt és az Idő MAGában foglalja az Időtlenséget.
Az Időtlenség az Időben, az Idő az Időtlenségben VAN.
A Semmi és a Minden, a Semmiség és a Mindenség MAGa a Végtelen Teljessége az EGY-ben.
A Semmi, a Minden, a Semmiség, a Mindenség, a Tér, az Idő, az Időtlen, a Teljesség, a Valóság – mind EGY.
Az EGY Örökkévaló, az Örökkévaló EGY.
Az EGY MAGa a Teljesség és a Teljesség MAGa az EGY.
Az EGY Végtelen és a Végtelen EGY.

Írta: F.J.T.

vegtelen-EGY

( A fényképen látható alkotás létrehozója: EGY-ÉNre Hajló Vas )

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

4 hozzászólás a(z) “Végtelen EGY” bejegyzéshez

 1. ÚRISTEN!

  Jocó Megőrült, á ill. Megörült!

  Halhatatlan

  Fény világossága özönlik,
  Özönvíz ereje tisztít,
  A térből behúz, bármi is történik,
  Mint erdei folyó, frissít.
  Csitt, a való megmutatkozik,
  Csend elő lép, ember lassít,
  S fegyelemben figyelem,
  Titkon merészkedik elő, élő itt.

  Van, csak halkan,
  Neszekben megbúvón árulkodik,
  Csak kacérkodik néha,
  Játéka tengernek hullámin cseppenként lopódzik.
  Ott gyönyörűn, ámulatba ejt,
  S e világ már csak álom, s nincs,
  De aztán, hang és mozdulat,
  Vidám arc dereng és megannyi kincs.

  Mily halkan, mily életteli minden,
  Mily áhítattal néz,
  Egyszer csak mindenki tudja,
  egyszer csak mindenki néz.
  Fény, s halhatatlan világosság,
  Mindannyiunkban egyszerre létező,
  Bennem, s benned is,
  Egyszerűen, természetesen élő.

  Szeretettel: Szálem

  • Köszönöm az örömfakasztó képeket, melyeket az intuitív valóságból képeztél le, s szavakba öntöttél. A tudat akkor képes rátágulni a valóság végtelenségére, amikor az elme képes kilépni a ráció fogságából, s átlépni az élő VANság jelenébe, az intuitív, érzékektől mentes, közvetlen valóság-szemlélésre. A ráció az Ért-Elem az intuíció az Él-Elem. Az ráció a megértés, az intuíció a megélés eszköze. Csak azt érthetem meg, amit előbb megéltem, így a megélés hiánya a megértést lehetetlenné teszi. A világEGYetem, a Valóság, önMAGunk, EGY-ÉNiségünk megélése nélkül semmit sem érthetünk meg. A rációt az intuíció megelőzi, az intuitív módon megélt valóság teljessége pedig a ráció által csak töredékessé válva jeleníthető meg.

   A mai kor azon embere, aki hajlamos a ráció túlértékelésére, abszolutizálására és istenítésére, eldobja magától a legértékesebbet: a végtelen valóságba való közvetlen behatolás legteljesebb módszerét, az intuitív valóság-szemlélést. A ráció szétdarabolja a Valóságot míg az intuíció EGYesíti és behatol a VAN Teljességébe. A valóság teljessége a racionalizáló elme számára soha nem mutatkozhat, az csak az intuitív tudat-valóságban tárulhat fel a maga végtelen pompájában és színességében. Az álom fekete-fehér, a Valóság, a VANság pedig színes.

   Az Út MAGunkban, EGY-ÉNisÉGünkben vezet az EGY végtelen valóságában, amelyen a MEGÉLÉS, a valósággal való EGYesülés, a ráción messze túlmutató mód az önMAGunkkal és a VilágEGYetemmel való tudati újraEGYesüléshez. A tudat meztelenre vetkőzik, és ez a meztelenség a legpompásabb, legvakítóbb, legtisztább ruha amit MAGára ölthet: a mindenben és mindenkiben ott élő SZER fénye. Köszönöm a megosztást! 🙂

 2. Egyetlenségben merülő lelkek hazája testben most..

  Patakokban folyik a testben a táplálás,
  Minden szóban ember,
  A földbe magának kutat ás,
  És tekintetévek Égbe hazára talál..
  Semmiségben, nyereségben, veszteségen, mindenségben,
  Lángokban vassal, széllel ki a pohárból,
  S mégis két lábon áll rajt..

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.