A Fény üzenete

A világosság örök élet. A sötétséget meg tudod szüntetni a fénnyel, de a fényt nem szüntetheted meg a sötétséggel. A sötétség a fény teljes hiánya, de minden látszat ellenére, a sötétség nem rendelkezik önálló lényegiséggel. A fény az önálló lényegiség, mert a fény teljes hiánya az ami sötétséghez vezet, de a sötétség teljes hiánya nem vezet a fényhez. A fényességnek mégis elengedhetetlen szüksége van a sötétségre ahhoz, hogy ellenpontozhassa, megjeleníthesse a megnyilvánult világ formáit. A világ világosságban fogan, és az árnyalatok végtelen sokszínűségében, a fokozataiban fogyatkozó világosság a valóság folyamatosan képződő folyondárját, szövevényét, rajzolatát festi a fény hol fogyatkozó, hol kiáradó mértékével.

Bármilyen csekélyke fényszikra is hatoljon a sötétségbe, az rögtön rajzolni kezd, de a legteljesebb sötétség sem képes önmagában egyetlen forma megjelenítésére sem. Így van ez önMAGunk esszenciájával, a szeretettel. A szeretetnek, akár a fénynek nincs valódi ellentéte, mert csak a szeretet rendelkezik önálló lényegiséggel. A szeretet hiánya az, ami minden fájdalmat megteremt, a szeretettől való eltávolodásunk mértéke minden földi fájdalmunk mércéje. Amikor képtelenné válunk a szeretet fényének az érzékelésére, akkor olyan messzire kerültünk saját MAGunktól, hogy tudatunkat már nem világítja be a SZERetet lángjának fényessége. A gyűlölet, a félelem, az önzés, a féltékenység, a kapzsiság, a kegyetlenség, az erőszak hiánya nem vezet a szeretethez. Ezek hiánya csak a senki földjére vezet, a semlegesség vízválasztójához. A szeretet mégsem a túlparton van, hanem mindenütt, mert a szeretet az egyetlen valóság, az egyetlen mérték, és minden más a mértékét vesztett, medréből kilépett tajtékzón áradó, sodró félelmeink terméke.

patak-fenyek

Világ világossága, való valósága, emberi lélek tekints fel az Égre! Emeld fel szemeidet, mert mind nappal mind éjjel a Fény rajzolja világod. Nappal, Holddal, Csillagokkal, szerelmetes fényMAGokkal. A legmélyebb sötétség is csak a Fény dicsőségét hirdeti, amint leggonoszabb démonok sem mások, mint szeretetet szomjazó, félelmükben megbomlott őrült teremtményei a teremtő elmének. Senki nem születik gonosznak, mert egyetlen lénynek sem a gonoszság az esszenciája. A sötétségből valós létező nem fogan, mert a sötétségnek nincs szelleme-leke-teste, nincs lényege, nincs lénye. A sötétség világokat teremteni nem képes, mégis félelmeink pusztító táplálékává válik, tátongó, kozmikus fekete lyukká, melyben megszűnik a szeretet valósága. Fájdalmai súlya alatt tudatlan teremtőként görnyed meg ilyenkor az emberi lény, aki elfeledi, hogy a fény az ő valódi világa, önMAGa fényes világossága, s az atyai ház melege őt mindig visszavárja.

Világ világossága, való valósága, emberi lélek tekints fel az Égre! Vedd észre végre, hogy minden az EGY, de nem mindegy, hogy tudatod milyen valóságra tárod. A sötétség akkor válik pusztító valósággá, mikor szívünk megtelik félelemmel, és elménk a szív szeretete nélkül, gyilkos ámokfutásba kezd. A félelem démonai szabadulnak ilyenkor el, és az elme végtelen teremtő képességeivel a fájdalom, a nyomor, a gyűlölet világait testesítik meg. Nem mindegy, hogy FÉLelemben élsz vagy EGÉSZségben, nem mindegy hogy magodban mit táplálsz, mert félelmeid tettekké válnak és tetteiddel világokat taszítasz a mélybe, a magad poklát teremted, s közben nem veszed észre, nem azért van sötétség, mert kihunyt a Nap fénye, hanem azért mert behunytad a szemed. Félsz hogy fájni fog a fény, mikor újra látni tanulsz majd, mint a világra érkező felsíró gyermek. Mert számtalanszor kell újra és újra megtanulnunk látni, mert számtalanszor kell újra és újra megtanulni szeretni, szeretni MAGunkat, hogy az EGY MÁSait szerethessük.

World4free.in

Világ világossága, való valósága, emberi lélek tekints fel az Égre! A fény MAGod vagy, a szeretet MAGod vagy, a valóság szövedéke az istenek álma, s te EGY álom vagy, az EGY álma a Teremtőd álmában, ki a MAGa álmát álmodja tovább mindaddig, ameddig túl minden látomáson, minden délibábon, minden képzelt ébredésen valósan beleébred az EGY és EGYetlen isteni valóságba: az örök létezés, az örök REND, a SZERetet rendszerébe.

EGY-MAGodban sosem vagy EGYedül, mert a végtelen isteni tudat fényessége ragyog benned s minden Egyedben legbelül. Az égig érő fa ott nő a lelkedben, kapaszkodj hát bele, s lépj egy ággal feljebb. Érezd az Élet örök lüktetését a törzsében, érezd a tanító szeretetet. Az ősök fája, az ősök létrája, köz-ŐS világunk átjárója, csillagkapuja, égi ösvénye van Benned. Történjen bármi, ne feledd: a fénytől soha, semmi nem zárhat el, soha senki nem foszthat meg, mert a fény MAGod vagy, a fény a Te lényeged, a fény szeretet, és ezt a valóságot csak a szíveddel láthatod meg. Amikor az elmét a szív nemessége uralni képes, tudatod fénye a szeretettől fénylik fel,  akkor felragyog benned a Teremtőd arca. Akkor a Teremtőd arcát fogod látni minden létezőben, és megérted, minden létező benned van és te benne vagy minden létezőben. MAGodba szálltál, MAGodba tértél meg. Benned ragyog a csillagok fénye. Társa vagy a Teremtődnek, s rajtad is áll, hogy a világ világossága a te világodban mit rajzol meg fénye ecsetjével.

Világ világossága, való valósága, fényesség ragyogása áradjon mindŐnkben!

F.J.T.

ragyogo-feny

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

2 hozzászólás a(z) “A Fény üzenete” bejegyzéshez

 1. Halhatatlan

  Fény világossága özönlik, özönvíz ereje tisztít,
  A térből behúz, bármi is történik, mint erdei folyó, frissít.
  Csitt, a való megmutatkozik, csend elő lép, ember lassít,
  S fegyelemben figyelem, titkon merészkedik elő, élő itt.

  Van, csak halkan, neszekben megbúvón árulkodik,
  Csak kacérkodik néha, játéka tengernek hullámin cseppenként lopódzik.
  Ott gyönyörűn, ámulatba ejt, s e világ már csak álom, s nincs,
  De aztán, hang és mozdulat, vidám arc dereng és megannyi kincs.

  Mily halkan, mily életteli minden, mily áhítattal nézz,
  Egyszer csak mindenki tudja, egyszer csak mindenki nézz.
  Fény, s halhatatlan világosság, MindŐnkben egyszerre létező,
  Bennem, s benned is egyszerűen, természetesen élő.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.