Az idő teljessége

Mindaddig felesleges új Földről álmodnom, amíg a régit sem értem. Mindaddig felesleges arról ábrándoznom, hogy minden embert szeretek, amíg magomat sem szeretem. A régi megtagadása – annak megértése nélkül – soha nem az újhoz vezet, hanem a meg nem értett újrateremtéséhez.

A múlt itt él a jelenben, a jelen pedig a jövő múltjává lesz. A jelent csak a mostban élhetem meg, de a mostot csak a múltban érthetem meg. A megélés megértéshez, a megértés az időn túli teljességébe vezet, ahol többé nincs szükség annak a tagadására ami van, volt, lehet vagy lesz, mert minden létező ugyanannak az egy, egész és egyetlen valóságnak az élő, elszakíthatatlan része.

Írta: F.J.T.

_________

evgyuruk

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)