Jelenés

Ahol a kérdések véget érnek
a válaszok kezdődnek
bús könnyek sírnak dallamot
smaragdzöld felhőkben

honnan jönnek merre mennek
az ősi lüktetés dalai
ősképek tánca szikár testén
az időnek paraboláiból fakadó
egyetlen igaz láz-adásnak

érezz és lüktess
önmagadba záródó kislányos és kisfiús
mosolya a végtelen ragyogás humuszának
lélekforrás
a szép és a gyönyörű
ölelkeznek a Vad ormában
féktelen táncában a gyönyörnek

járja szilaj táncát az újjászületésnek
halálok és feltámadások szent tengerében
hozza és viszi az idő gondoláján
a  vad vágyak révésze
fehér és fekete ragyogó kék és kristály
fogadd magadba a vándor tekintetét
hosszú úton megfáradt mégis ifjú és nemes
valamit hoz valamit visz de magáévá
semmit nem tesz
úgy tölti az időt lopva tarisznyájába
hogy nem is tudja már rég lejárt
és már rég újjá született

honnan jön és hová tart
ez az áramlás
a örökkévaló sors írja minden lapját
amit a képzelet végtelennek gondol
azt mosolyogva könnyedén átlépi a valóság
jönnek a percek és pirosló szívek
dallammá érnek a felhők könnyeiben
áradás és fényesség
magasztos szavak szállnak
de mit sem érnek ha nem a teremtést zengik

lágyan ringóban
finoman hullóban
magához szorítóban
őserővel vonzóan
szabadon tartóban
a valóság láncára fűződve
örök vonzás-taszítás
röpülés és magosba zuhanás
égi kristálypor ezerszáz szivárvány
égő lélekbokrok
jelenések lángok
látomások
vérem bársony dallamát lüktetik
az Élet énekének
a Szellem
szárnyaló megtestesülésének.

F.J.T.

alexis-2-600x480

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)