A tű foka

A lenézés csak azt tölti el örömmel, aki nem tudja hogy a valódi igazsághoz, tudáshoz, bölcsességhez nem alátekintve, hanem magunkba s az ég felé tekintve, folyamatosan korlátaink fölé emelkedve juthatunk el. Nem az az igazi megelégedettség, ha a hegyről alátekintünk, hanem az, amikor megértjük, hogy mindennél van fennebbvaló, magasabb, emelkedettebb, szélesebb, tágasabb, teljesebb nézőpontja a valóságnak, a létnek, a létezésnek és az életnek. Ez adhat valós, nemesítő célt az úton szellemünknek.

Minél magasabbra jutunk Utunkon, annál mélyebben érinthet meg minket a vágy, hogy mindazon gazdagságot, szépséget, kincset – melyet megélünk – mások számára is tükrözhessük életünkben gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel. A valódi alázat nem megalázkodás, hanem tiszta, önátadó, felemelő, termékeny megnyílása szívünknek, lelkünknek és elménknek az Örökkévaló üzeneteire.

Aki naggyá akar válni annak legelőször is meg kell semmisülnie, hogy az Örökkévaló múlhatatlan igazsága, bölcsessége, szeretete naggyá és termékennyé válhasson benne.

Szeretettel: a MÁSik TE

*********

hegyek

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

3 hozzászólás a(z) “A tű foka” bejegyzéshez

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.