Szépség

A szépség az igazság minősége, mely a lét valóságának egyszerűségében fogan. A tartalom és a forma tökéletes ötvöződése az élet mozgásában a valódi, termékeny és termékenyítő szépséget jeleníti meg. Az a szépség, mely öncélúan önmagába zárul, az elveszti teremtő képességét. Az élő szépségnek célja van, az élet megtermékenyítése.

A lét célját mikor önmagába zárva határozzuk meg, akkor mindaz, ami az így létrejött valóságon belül helyezkedik el, önkéntelenül öncélúvá válik. Az öncélúság mindennek a lét adott síkján belül történő önmagába záródását, ezáltal pusztulását, halálát okozza. A valódi szépség az Élő vonzása, erőtere, mely képes benne tartani minket az Élet teremtő valóságában. Az élet valóságából kisodródott szépség elpusztítja mind önmagát, mind csodálóját.

Az élet valóságában található szépség nem a fizikai sík valóságában születik meg, hanem az azt meghaladó, de a fizikai síkot is magában foglaló szellemi sík teremtő akaratának megtestesülése. A szépség relativitásának illúziója pusztán annak a következménye, hogy minden individuum más és más részét képes felfogni, befogadni, megélni a lét teljességének. A valódi szépség ott ragyog az Élet embert nemesítő egyszerűségében. A valódi szépség ÉPség, EGÉSZség, EGYszerűség.

a MÁSik TE

*********

Summer-Flowers2

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

Egy hozzászólás a(z) “Szépség” bejegyzéshez

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.