A valódi Szabadság 2.

I.

Ha a világon minden ember szabad lenne, akkor minden erőszak megszűnne. Hogyaaan ???! – hallom az értetlen, felháborodott morajt. De hisz akkor mindenki azt tenne, amit akarna, és elszabadulna a káosz!

Ha valóban szabad vagyok, akkor ez abban nyilvánul meg, hogy többé már nem él bennem semmiféle félelem, kényszer hogy bárkit bármire kényszerítsek, bárkit bármiről meggyőzzek és bárkit bármiért legyőzzek. A bennem élő szabadság ugyanis nem kényszerít  többé semmire, nincs szüksége önigazolásra, így nem  csorbítom a szabadságát senkinek sem. Ha mind eljutnánk erre a nézőpontra, akkor a legnagyobb becsben tartanánk a saját szabadságunk a többi emberben.

…tovább »

Ráció, intuíció és ÉLET

Az emberi elmének a működéséhez szorosan hozzátartozik, hogy az őt körülvevő világról modelleket alkot. Ezeket a részleges, hiányos modelleket aztán tovább viszi, és alkalmazza a világ, és a benne található létezők egészére. Az emberi elme zsenialitása a modellalkotó, absztrakciós képessége, mely egyben önmagunk számára a legnagyobb akadály is a világ teljességének a megismerésében. Az Élő valóságot, a megismerés folyamatában ugyanis a múlt tapasztalataiból szintetizált modelleken keresztül értelmezi, így a megismerés eredménye eleve az alkalmazott modellek által befolyásolt. Mivel egyetlen az elme által a világról alkotott absztrakció, modell, tézis, dogma, eszme sem lehet azonos magával a világgal és a benne található létezőkkel,

…tovább »

Intelligencia – az anyag és a szellem szintézise

Utam jelenlegi szakaszában arra eszméltem rá, hogy a gondolati, intellektuális-racionális megismerés útja nem ellentétes az intuitív úttal, ezért egyik másiknak nem az ellensége. Ahogyan az anyag nem ellensége a szellemnek, és ezért az anyagi világ elleni küzdelem, vagy az anyagi valóság tagadása, annak illuzórikus voltának hirdetése sem elfogadható a számomra. Úgy vélem, hogy a világot két véglet felől közelíthetjük meg. Az egyik az anyag felől tart a szellem felé, és a másik a szellem felől az anyag felé. Valójában a kettő EGY és ugyanaz. Az elsőnél az anyag a kezdete mindenek és a vége is, pusztán az anyag megnyilvánulása lesz egyre szofisztikáltabb,

…tovább »

Az emberi lét legpusztítóbb fegyvere

Pusztítóbb mint az atombomba, pusztítóbb mint bármilyen járvány, pusztítóbb mint az éhínség, a háborúk, az értetlenség, a félreértés, a tévedés, a rosszindulat, a gyűlölködés és a gyűlölet. Mi is az, amire gondolok? Az emberi lét legpusztítóbb fegyvere: az eszme.

Az eszme valójában ezen a bolygón mindennek a mozgatórugója, mely észrevétlenül hálóz be mindent. Az eszmék olyan programok, melyek sokszor már az anyatejjel szívódnak belénk, és láthatatlan módon formálják gondolatainkat, észlelésünket, cselekedeteinket, megnyilvánulásainkat, véleményünket, világlátásunkat és a valósághoz való viszonylásunkat. Az eszme olyan mint a vírus, amint gazdatestre talál, máris elkezdi annak átformálását. A legokosabb vírusok pedig úgy képesek adaptációra és élősködésre,

…tovább »