Különös utazás

Test – Lélek – Szellem

A test a lélek szálláshelye. Kortalan igazság ez. Akiben felébred a vágy, hogy megszabaduljon mindazon salakanyagoktól, mellyel öntudatlanul vagy tudatosan éveken keresztül a testét mérgezte még sokszor nem tudja, valójában ez nem is a test vágya. A lélek kívánsága ez. Azé a léleké, mely úgy érzi jól magát, ha minél tisztább a lakhelye. Ősi bölcsessége mindez a lélek, a szellem útját járó embernek, mely csak a személyes megélés és megtapasztalás fényében válik olyan felismeréssé, mely a szellem szintjéről indul és a test cselekedeteiben teljesedik be. Semmi sem létezik az Emberi Lényben csak a test vagy csak a lélek-szellem szintjén. Az Emberi Lény a test-lélek-szellem háromlábú székének EGYsége. Ha a tested elkezded tisztítani, megtapasztalhatod, hogy a lélek is elkezd tisztulni vele. Ha tisztul a lélek, egyre tisztább és egyre világosabb lesz a szellemi lét megnyilvánulása, kiteljesedése, kivetülése az anyag szintjén is, jelen esetben az emberi testben. Rádöbbensz, hogy nem csak a testben felgyülemlett mérgek ölnek, butítanak, mérgeznek, – letompítva a lélek érzékelését,- hanem mindazon energiák, melyek a lélektestre hatottak a fizikai testen keresztül (élmények) és évekig, évtizedekig élnek tovább, hatásuk következményeit tovább örökítve a fizikai testben. A valaha minket ért de nem tudatosított, nem feldolgozott, hanem a tudat alá szorított megrázkódtatások, sokkoló, negatív élmények, megélések azok a hatások, melyek a fizikai testünkben egyensúlytalanságként,  betegségekként nyilvánulnak meg. A szellem szintjéről tekintve, teljességében ezt a folyamatot tapasztalásnak nevezhetjük, mely megfelelő megértéssel párosulva a gazdagodásunkat, fejlődésünket szolgálhatják, és szolgálják tulajdonképpen még akkor is, ha olykor a tanítás lényegét csak később értjük majd meg.

Az Univerzum Nagy Filmje

A fentiek kifejtésével, megértésével rengeteg Emberi Lény foglalkozott már, nem is célom hogy bármiféle újdonságot mondjak el ezzel. Eme rövid összegzést a teljesség igénye nélkül pusztán azért vázoltam fel, mert a saját utamon járva egy olyan pontra jutottam, ahol a folyamatos megtisztulás vágya, mint a létszakasz egyik legfontosabb eleme jelent meg. Minden anyagban megtestesült Emberi Lény érzékelését ugyanis az ANYAg (máter-matéria) szintjén a fizikai test tisztasága határozza meg. Ha azonban az Embert mint EGYséget szeretném megérteni, elengedhetetlen, hogy a test-lélek-szellem “szentháromságát” ne különszakítva, hanem EGYségében tekintve értelmezzem. Szétszakítva ugyanis értelmezhetetlen. A mai kor materialista tudománya ezért képtelen az Emberi Lény valódi, Isteni Esszenciájának a megértésére. Mert IStenek vagyunk. Igen, valódi istenek, akik szent amnéziában forgatják filmjüket, minden életükkel egy-egy újabb epizódot hozzátéve az Univerzum Nagy Filmjéhez. Rendezők, színészek, producerek és olykor statiszták is vagyunk az EGY filmjében, attól függően milyen szerepet választottunk magunknak ebben.

Különös utazás

Pár napja nagyon érdekes utazást tettem magamban. Azon tűnődtem, hogyan szabadulhatnék meg a még mindig bennem dolgozó és gyerekkoromtól gyűjtött lehúzó, fájdalmas élményektől. Arra gondoltam vissza kell pörgessem az életfilmem addig a pontig ahol már a mai tudatommal nem tudok felidézni több emléket. Elkezdtem hát végigélni újra ezeket, és megpróbálni végleg elengedni őket. Visszafelé utaztam az idő linearitásának illúziójában. Sorra jelentek meg előttem azok az emlékek, melyekről azt gondoltam, pusztán azért mert már nem okoz fájdalmat ha magamban felidézem őket, nincsenek is hatással már bennem. Ám ez tévedés. Sok negatív élmény olyan, mint a háborút megjárt katonában az a golyó, melyet nem műtöttek ki belőle. Mert veszélyes lett volna kiműteni. A seb látszólag begyógyult már, ám a golyó betokozódott a testben. Vagy vándorútra kelt, és hihetetlen módon él tovább. A tudatalattiba száműzve tovább roncsolják az ilyen emlékek a testet és a lelket. Számtalan betegségnek az okozói ezek a nem tudatosított élmények. Gyógyulás pedig csak akkor várható, ha ezek a tudatalattiba száműzött élmények tudatosításra kerülnek, s a tudatosság fényénél újra megmérettetnek, megvizsgáltatnak, elemeztetnek, feldolgoztattak és legvégül a meg- és elbocsájtás felemelő pillanatában elengedtetnek.

Képzeletben visszatekertem hát jó alaposan a filmet. Az utazás végén ott álltam a “nullpont” körül. Ez körülbelül 2-3 éves koromra tehető lehetett. Aztán rádöbbentem, hogy amiben az előtt éltem és nincs róla egyetlen (sem pozitív sem negatív) emlékképem sem, az maga a TELJESSÉG volt, a felhőtlen lét, amiben a magam valósága megkérdőjelezhetetlenül élt, lebegett bennem, körülöttem. Itt minden tökéletes volt, szeretet-burkom zsengén, sértetlenül, fenségesen ragyogott. Ez a burok volt az, amit aztán a világ elkezdett lebontani és egyre inkább betölteni a maga valóságával (nevelés, kondicionálás, idomítás-oktatás) én pedig elkezdtem lassanként sérülni a valóság történései által. A belső teljesség-valóságom lépten-nyomon megkérdőjeleztetett, relatívvá vált és beengedtem mások valóságát, mely sok ponton felülírta a világom. Ugyanakkor visszajutva erre a pontra, hirtelen arra is rádöbbentem, hogy ebből a látszólagos káoszból a kiút itt van bennem, mindig is itt volt ez az ajtó amin keresztül bármikor visszatalálhattam – sokszor teljesen tudattalanul is – a Teljességbe, de ez a teljesség a mai tudatom számára már (paradox módon) tudatosan érzékelhetetlen, mert közben megszűnt az az ártatlansága az elmémnek, ami a gyermeki létben természetes volt, és érintetlen. Ez az ártatlanság az, amivel az ember úgy tud mozdulni a létben, hogy a saját valóságának teljessége megkérdőjelezhetetlenül összekapcsolódik a Szeretettel, a Békével, a Boldogsággal és a ősi Bölcsesség teljességével, amikor látod, nem csak érzékeled színről színre az Istent, mert EGY vagy vele, ÖN-MAGodban, saját lényegedben. Minden lélegzetedben, minden mozdulatodban az Isten mozdul meg, minden mosolyodban az Isten mosolyog arra a világra, ami őt már elfelejtette, vagy csak homályosan tükröződik vissza benne, addig a pillanatig, ameddig ismét meg nem tisztul az elme, ameddig ismét ártatlanná nem válik önmaga esszenciájának érzékelésére.

Az EGÉSZség – EGYsÉG – Ártatlanság

Az utazás végén felragyogott bennem a felismerés, a lét egy ősi bölcsességének a fénye: „Legyetek olyanok, mint a gyermekek…”(Mt 18, 3) Önmagunk esszenciájának a teljessége, a gyermeki lét gondtalan, és gondolattalan minőségének a teljességében, EGÉSZségében élhető meg. Aki az EGÉSZségét keresi utazzon hát bátran vissza a saját filmjében, mindaddig, ameddig meg nem tisztítja magát mindattól, ami elválasztja az elme, a test-lélek-szellem ártatlanság-állapotának megtapasztalásától. A tudatra emelése az emlékeknek az elmében az a folyamat, mely eljuttathat minket a velünk történtek megértéséhez. A megértés közelebb visz a megbocsájtáshoz, a megbocsájtás pedig a szeretet intelligenciájában az elengedéshez. Az ilyen módon a mentális mérgektől megtisztult lélektest EGÉSSZÉ válik újra a testtel, így az Emberi Lény ismét visszatalál az EGYensúlyhoz, az EGÉSZségéhez. A test-lélek-szellem EGYsÉGe pedig készségessé válik újra, a gyermeki ártatlanság állapotában való LÉTEZÉSRE.

Írta: F.J.T.

********

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

4 hozzászólás a(z) “Különös utazás” bejegyzéshez

 1. Csodálatos…

  Csak a sorok önfeledt olvasása közben eszméltem rá, hogy bizony ezt magam is átéltem, csak nem tudatosult. A minap figyeltem a kölyökkutyát a családban… Önfeledt játéka, érdeklődése a világ felé töretlen, érintetlensége addig tart, még el nem kezdik nevelni. Rászólnak, fenéken billentik, ha rossz fát tesz a tűzre. Az állatok mégis tiszták tudnak maradni, ezért is csodálom őket.

  Magam is gyakran felidéztem a gyermekkorom, kiváltképp mostanában. Érdekes… És valóban van egy pont, ahol a tudat megáll, és egyszerűen csak: szabadságot élvez.

  A célunk: önmagunkhoz vissza találni, újra gyermekké lenni!

  Köszönöm, hogy olvashattam!

 2. Drága Testvérem!

  Mint tudod Létem, úgy Jó Magam is Érezlek!
  S amit írtad által is magáénak tudhat az ember e testben, az már tapasztalat, s a jelenlegi időben az történések is mind ez irányba mutatnak a környezetünkben.
  Feloldani a bennünk lévő gyermeket és Élni fiatalon-játékosan-vidámságban, mint bölcsen a Szerrel.

  Köszönöm olvasatod!

  Áldott gyermek

  Áldott gyermek az embereben Él,
  S virágzik az Élet szikrája az arany Szívekből.

  S fejlődik az anyagban a Létezés Valója,
  S nincs olyan Lény kinek nincs hajója,
  És a táncoló Szeretet fürdőzik most Szívemben,
  S Tengernyi vízcsepp az Édes Teremtés Létemben.

  Áldott gyermek, léte Élő,
  Emberben Az Lénye Fénylő.

  S virágzik az élet szikrája, Ó szeretet,
  S az Arany Szívekben, Ő Szerelem.

  Még fényt, még fényt, Ó kegyes Mennyei Szeretet!

  Még gyermeknek áldásában,
  Még embernek testében emelj Fel!

  Ó Teremtőm, köszönöm emberlétem,
  Ó teremtőm, ó Áldott gyermek létem!

  Áldott gyermek Létezése,
  Arany ember Születése.

  Ó Teremtőm, ki Te bennem,
  Ó Általad fényesedik Létem.

  Köszönöm életem,
  Köszönöm Életem!

 3. Szálem Testvérem!

  A szellemed forrásvizével öntözöd a lelkeket jártadban-keltedben, hogy az ki termést hozott, még bővebben teremjen. Ég áldja MAGod, és köszönet a fényért, mely belőled ragyog!

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.