A Bölcsesség

A jó bor sokáig forr, de még több ideig tisztul, érik a hordóban, hogy aztán újra napfényre kerülve magában hordozza mindazt a gazdagságot amit már a szőlőtőkén is bírt. Megszületik a Fényből a Fényben, majd alászáll a sötétségbe, hogy megküzdjön fél-elemeivel és hozzáférjen Isten-Erejéhez, majd ismét visszatér a Fénybe dicsőségben, hogy birtokolhassa a Teljességet. Így gazdagszik a maga sajátos, misztikus, különös, szent metamorfózisában. Ennek a metamorfózisnak az eredményét – az analógiát követve – hajlamosak vagyunk fizikai síkon bornak, szellemi síkon bölcsességnek nevezni.

A bölcsesség nem egy állapot, hanem egy vég nélküli folyam(at).

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)