Apokalipszis helyett

Bevezető

Ezen rövid írásomat ajánlom szeretettel azon embertársaimnak akik életét a Fél-Elemek, a kételyek, a jóslatoktól való aggódás vagy a világvégével kapcsolatos manapság oly divatos és mindent elárasztó látomások és megmondóemberek által gerjesztett szorongás tölti be. Megragadom az alkalmat ugyanakkor, hogy kifejezzem minden körülírás mentesen: számomra nem léteznek olyan jóslatok, olyan megdönthetetlennek hitt “tudások”, melyek előre elrendelt módon alakítják sorsunkat, életünket. Minden ilyen jellegű félelmet keltő megnyilvánulás, mely akár évezredek óta, akár újra és újra – spirituális, ezoterikus vagy más köntösben – felbukkanva, manapság magukat oly gondosan a “nagy igazságok tudóinak” állítják be az én számomra és az én megéléseim szerint nem többek és nem is kevesebbek az emberi tudat véget nem érő manipulációs kísérleteinél. A valóságot mi teremtjük meg, és mi dönthetünk hogy az egyéni illetve a tömegtudat szintjén annak aktív résztvevői leszünk, vagy passzívan asszisztálunk a mások által az emberi elmébe és tudatba ültetett, sulykolt jövőképek megvalósításában. Jézus ezt nálam sokkal egyszerűbben fogalmazta meg: “Ne féljetek!” Nem véletlen hogy ezt az üzenetet máig nem értettük meg, mert ha megértenénk a világunk drámai módon átalakulna bennünk, és ilyen módon a kollektív tudat és valóság soha nem tapasztalt “Mennyek Országa” béli állapota köszönthetne a Földre. Utópia? Erre csak azt felelhetem: a belső utunkat járva eljöhet mindannyiunk számára az a pillanat, amikor mindezeket nem pusztán ésszel felfogva, hanem megélve, megértve és tudatára ébredve megtapasztalhatjuk ennek valóságát, és a belső és külső valóság közötti elválaszthatatlan kölcsönhatást és EGYséget.

 

Múlt, jelen, jövő – az időről

A MOST az idő teljessége.

********

Karma

A jövőnk nincs determinálva. Amit a vallások vagy filozófiák “karmának” neveznek az nem más, mint tetteink következménye. A Természet rendje az, hogyha feldobunk egy követ annak le kell esnie. Az özönvizet is csak vízcseppek alkotják. Tetteink ugyanilyen vízcseppek az óceánban. Egyénileg és közösen hatunk együtt és egymásra. Ám később a visszacsapó hullámban, vagy a vadul sodró árban, már nem ismerjük fel saját cseppjeinket és energiánkat. Nincs okozat ok nélkül, nincsen patak forrás nélkül.

********

A történelem ismétli önmagát?

Az történelemnek nincs memóriája. A történelem halott ember. A MOSTnak van egyedül élő valósága, igazsága. Az új generációkban nem a múlt visszfénye él, csak olthatatlan szomj a jelen megtapasztalásara. Az emberi butaság sem azért ismétlődik, mert örökletes, hanem mert ez a tapasztalás ára. Az igazság sem örökletes, vagy átadható. Az igazság az eleven MOST megélésének, megtapasztalásának, és a megér(t)és nektárja.

********

A jóslatokról

Az Emberi Lény maga a Teremtő. Amit képzelete kivetít, azt képes megformálni az anyagi valóságban. A gondolat nem más mint egy számítógépes program futtatása. A jóslatok nem mások, mint lehetséges futtatható programok, számtalan változóval. Valósággá akkor válnak, mikor az Emberi Lények tudattalan gépekként a jóslatok megvalósításához aktívan asszisztálnak. A jövőt magunk teremtjük, ha szeretetet vetünk bőséget aratunk, de gyűlöletünk Frankensteinje is életre kel, és elpusztít bennünk. A jóslatok egy adott időpillanatból előre látható történések, melyek bekövetkezése akkor lehetséges, ha bizonyos események láncreakcióként megtörténnek. Lehetnek akár intések vagy, figyelmeztetések. De mivel jövőnk nincs determinálva, bármikor változtathatunk a történeten. Ha elhisszük, hogy életünk, így a jelenünk felett nem rendelkezünk befolyással, akkor tudat nélküli gépekké válunk, és a jóslatok győzhetnek felettünk. A feldobott kőnek vissza kell esnie. Mindegy hogy mi dobtuk-e vagy sem, most vagy ezer éve fel, ezen már nem változtathatunk. De dönthetünk arról, hogy mit hagyunk örökül: MAGot bőséges, éltető termésnek, vagy magasba hajított követ visszazuhanni embertársaink fejére.

********

Világvége

Mi az, aminek a végét várom? Ami elől a múltba vagy a jövőbe menekülök?

Találj rá az idő teljességére!

A létezés EGYetlen-EGYetemes
kezdet s vég nélküli
pillanat-világa,
a MOST örök tiszavirága.

********

Szabadság

A Szabadság nem más mint az Élet Vize. A Bölcsek Köve. A Szeretet, az Igazság, az Élet sem létezhet nélküle. A Szabadság megértése mindennek a forrása. A kényszer, a választás nélküli lét, a tejesség valósága.

********

Az Igazság

Az Igazság = EGY-SZERűség

********

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

3 hozzászólás a(z) “Apokalipszis helyett” bejegyzéshez

  1. Úgy be vagyok rúgva, persze nem vettem be sem alkoholt, se drogot, s ez a Most e mai napban oly sokat van Velem, hogy hú….jó most Élni mámorosan.

    Béke…

  2. Az énünk tört eleme. Vagyis csak töredéke az énünknek. Ez a történelem. Ezt is szépen, érthetően magyarázza a nyelvünk.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.