Szám-vetés

Ősz van
ború s köd körödben
A Lét mégsem bánatos
búcsúzó levelek színében
mosoly az Élet szívében

Ereszd el bánatod
ereszd el leveled
odakünn s odabent
Gondjaid súlyát ha leveted
Ragyogó Fényedet megleled

Pattanó szikra
holt rőzse testében
elven bős-ÉG éltető tüze
odakünn s odabent
meleged megleled

Ősz van
MAGodat elveted
A MOSTban élőt, elevent
szelek szárnyán vele ment
Végtelen tereken
SZÍVárvány-SZERelem

A JELen fűSZER-ÉNek
balzsama dallamod
Szívedben ének
nem kell mást hallanod

Dal fakad a könnyben
öröm az ürömben
Végtelen léted benn
Éled s él Fényedben
a Szabadság
szelíden
átölel lényedben

Ősz van
szántás és szám-vetés
jó humuszban MAGod
hozzon áldott Termést
hozzon áldott Termést.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)