Apokalipszis helyett

Bevezető

Ezen rövid írásomat ajánlom szeretettel azon embertársaimnak akik életét a Fél-Elemek, a kételyek, a jóslatoktól való aggódás vagy a világvégével kapcsolatos manapság oly divatos és mindent elárasztó látomások és megmondóemberek által gerjesztett szorongás tölti be. Megragadom az alkalmat ugyanakkor, hogy kifejezzem minden körülírás mentesen: számomra nem léteznek olyan jóslatok, olyan megdönthetetlennek hitt “tudások”, melyek előre elrendelt módon alakítják sorsunkat, életünket. Minden ilyen jellegű félelmet keltő megnyilvánulás, mely akár évezredek óta, akár újra és újra – spirituális, ezoterikus vagy más köntösben – felbukkanva, manapság magukat oly gondosan a “nagy igazságok tudóinak” állítják be az én számomra és az én megéléseim szerint nem többek és nem is kevesebbek az emberi tudat véget nem érő manipulációs kísérleteinél.

…tovább »

Szám-vetés

Ősz van
ború s köd körödben
A Lét mégsem bánatos
búcsúzó levelek színében
mosoly az Élet szívében

Ereszd el bánatod
ereszd el leveled
odakünn s odabent
Gondjaid súlyát ha leveted
Ragyogó Fényedet megleled

Pattanó szikra
holt rőzse testében
elven bős-ÉG éltető tüze
odakünn s odabent
meleged megleled

…tovább »

A középpont

Világunk csak az EGYben létezik, melyben létünket olykor a szűkülés, olykor pedig a tágulás lüktetéseként éljük meg. Mindez csak ÖnMAGunk középpontjához képest kaphat értelmet. Amikor rájövünk, hogy valójában középpont sincsen, ez azt jelenti, hogy megtaláltuk az IS-TENt.

…tovább »